Aktywność Polski w regionie bałtyckim w XX i XXI wieku | Debata

W dniu 29 lipca 2020 roku o godz. 18.00 odbędzie się debata online pt.: „Aktywność Polski w regionie bałtyckim w XX i XXI wieku”

W debacie wezmą udział: prof. dr hab. Krzysztof Kubiak, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach;
dr Aleksandra Kuczyńska – Zonik, kierownik Zespołu Bałtyckiego w Instytucie Europy Środkowej w Lublinie;

Dyskusję poprowadzi dr Damian Szacawa,, Instytut Europy Środkowej w Lublinie oraz Katedra Stosunków Międzynarodowych Wydziału Politlogii i Dziennikarstwa UMCS.

Debata odbędzie się w formie transmisji live na kanale YouTube „Blogpressportal” dnia 29 lipca 2020 r. o godzinie 18:00.

Dyskusja jest częścią cyklu debat zatytułowanego „Historia, prawda, teraźniejszość. Jak prowadzić stosunki międzynarodowe w kontekście przeszłości? 2.0”, którego genezą stały się komentowane szeroko od lat w debacie publicznej problemy w sferze spojrzenia na wspólną przeszłość Polski i jej partnerów oraz świadomość trudności związanych z różnie ukształtowaną pamięcią zbiorową i wpływu ich na postrzeganie Polski zagranicą. Zwieńczeniem projektu będzie wydanie publikacji książkowej zbierającej podniesione podczas dyskusji wnioski i recepty dla instytucji państwowych w kontekście prowadzenia prawidłowej polityki zagranicznej i historycznej.

Cykl „Historia, prawda, teraźniejszość. Jak prowadzić stosunki międzynarodowe w kontekście przeszłości? 2.0” stanowi część projektów i zadań publicznych: „«Przeciw krzywym zwierciadłom». 4-filarowa, kompleksowa strategia aktywizująca obywateli do troski o dobre imię Polski oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej” – zadanie finansowane ze środków NIW-CRSO w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020; „Podium – trójpłaszczyznowy i trójstopniowy rozwój Fundacji im. Janusza Kurtyki. W stronę umiędzynarodowienia, innowacyjności i pełnej profesjonalizacji działalności edukacyjnej, «parasolowej» i związanej z promocją Rzeczypospolitej Polskiej zagranicą” – zadanie finansowane ze środków NIW-CRSO w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030; „Historia, prawda, teraźniejszość. Jak prowadzić stosunki międzynarodowe w kontekście przeszłości? 2.0” – projekt dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu „Patriotyzm Jutra”.

Więcej informacji o spotkaniu na stronie www.fundacjakurtyki.pl.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*