Prof. Andrzej Wyrwa, polski historyk, archeolog, dyrektor Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy

Zmarł prof. Andrzej Wyrwa, polski historyk, archeolog, Dyrektor Muzeum Pierwszych Piastów

Zmarł prof. Andrzej Wyrwa, polski historyk, archeolog, Dyrektor Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy

Profesor Andrzej Wyrwa to wybitny polski historyk i archeolog, związany z UAM w Poznaniu. Opublikował ponad 600 opracowań naukowych, popularnonaukowych i innych. Specjalizował się przede wszystkim we wczesnośredniowiecznej historii Polski i Europy. Od kilkunastu lat był Dyrektorem Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. O jego śmierci poinformował Zakład Historii Średniowiecznej UAM w Poznaniu. Miał 67 lat.

W czwartek, 17 listopada 2022 roku Zakład Historii Średniowiecznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu poinformował o odejściu profesora.

Z ogromnym żalem informujemy, że dziś zmarł przedwcześnie prof. dr hab. Andrzej Marek Wyrwa, historyk i archeolog, badacz dziejów zakonu cystersów, przez lata kierujący ekspedycją zgłębiającą tajemnice klasztoru w Łeknie, dyrektor Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, charyzmatyczny wykładowca i nasz serdeczny kolega z zakładu.

Dorobek naukowy prof. Andrzeja Wyrwy

Prof. Dr hab. Andrzej Marek Wyrwa urodził się w 1955 roku w Krzyżu Wielkopolskim. Studiował jednocześnie historię i archeologię. W 1978 roku został magistrem historii, a w 1981 roku archeologii. Już wtedy brał udział w wielu badaniach na terenie kraju, jak również w Bułgarii – na stanowisku archeologicznym w Novae.

Doktorat napisał u prof. Jerzego Strzelczyka na temat: Kronika Arlberyka z Trois-Fontaines jako źródło do dziejów Europy Środkowej i Wschodniej. W 1996 roku otrzymał habilitację za pracę Procesy fundacyjne wielkopolskich klasztorów cysterskich linii altenberskiej: Łekno. Ląd, Obra. Od 2004 roku był profesorem UAM, od 2008 roku profesorem zwyczajnym.

Od połowy lat 80. wykładał na UAM, zajmując się prahistorią i wczesnym średniowieczem. Wykładał także przez pewien czas w Wielkopolskiej Wyższej Szkole Turystyki i Zarządzania w Poznaniu. Od 2008 roku pełnił funkcję Dyrektora Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy.

Wśród zainteresowań profesora były dzieje zakonu cystersów. Był Przewodniczącym Rady Koordynacyjnej Szlaku Cysterskiego w Polsce przy opacie Prezesie Polskiej Kongregacji Cystersów. Napisał w tym zakresie m. in.:

  • Powstanie zakonu cystersów w świetle Exordium Parvum i pierwszy klasztor tego zakonu na ziemiach polskich, Nasza Przeszłość, t. 90, 1998 rok, s. 3-34,
  • Średniowieczna sieć klasztorów w Wielkopolsce i na Kujawach. Stan, potrzeby badań i wstępna analiza problemu, w: Zakony i klasztory w Europie Środkowo-Wschodniej X–XX wieku, red. H. Gapski, J. Kłoczowski, Lublin 1999, s. 76-146.

Oprócz tego pełnił także wiele innych funkcji, np. jako:

  • Członek Komisji Archeologicznej O/PAN w Poznaniu,
  • Członek Wydziału II Historii i Nauk Społecznych Komisji Archeologicznej Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk,
  • Członek Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich oddział w Poznaniu ( jako vice prezes),
  • Członek Stowarzyszenia Archeologii Środowiskowej w Polsce,
  • Członek Rady Programowo-Naukowej ds. Szlaku Piastowskiego,
  • czy Redaktor naczelny wydawnictw Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy

Tutaj znajdziesz nasze wpisy na temat Ostrowa Lednickiego

Zainteresowania badawcze prof. Andrzeja Wyrwy były bardzo szerokie. Obejmowały nie tylko dzieje zakonu cystersów, lecz także dzieje innych klasztorów mniszych, kanoniczych i mendykanckich w Polsce i Europie. Prowadził badania nad wierzeniami społeczeństwa polskiego i społeczeństw europejskich od wczesnego średniowiecza do nowożytności.

Angażował się także w badania interdyscyplinarne, przede wszystkim w zakresie przemian osadniczo-kulturowych i przyrodniczych we wczesnośredniowiecznej Polsce i Europie. Obejmowało to badania specjalistyczne z zakresu nauk fizyko-chemicznych i przyrodniczych w powiązaniu z naukami historycznymi. Wśród badań interdyscyplinarnych należy jeszcze wymienić badania nad łekneńskim kompleksem osadniczym i dziejami klasztoru cysterskiego w Łeknie-Wągrowcu, miasta Łekna i kościoła w Tarnowie Pałuckim i badania klasztoru pocysterskiego w Lądzie nad Wartą.

Interesowała go także architektura sakralna w Polsce i historia archeologii. Został odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotą odznaką i Srebrnym pierścieniem 2000-lecia chrześcijaństwa i 1000-lecia archidiecezji wrocławskiej.

Wielu absolwentów Wydziału wspomina prof. Andrzeja Wyrwę jako złotego człowieka, z pasją i wielkim sercem.

Źródła: historia.amu.edu.pl, Zakład Historii Średniowiecznej UAM (Facebook)

Comments are closed.