Arabska Wiosna – Libia 2011, Syria 2011 – 2014 | Recenzja

Daniel Damian Kasprzycki, Arabska Wiosna – Libia 2011, Syria 2011 – 2014

W ostatnich latach byliśmy świadkami gwałtownych przemian społeczno-politycznych w świecie arabskim określanej mianem Arabskiej Wiosny. Wydarzenia te odznaczające się gwałtownym przebiegiem, zmusiły lokalne władze do ustępstw oraz liberalizacji polityki wewnętrznej. W dwóch przypadkach – Libii i Syrii masowe protesty zakończyły się krwawymi wojnami domowymi. Co znamienne, społeczeństwa europejskie w jakikolwiek sposób nie spodziewały się tego typu zdarzeń. Można wręcz mówić o pewnym zaskoczeniu.

W Polsce media na bieżąco komentowały przebieg walk w Syrii oraz Libii. Również nie bez echa przeszła operacja Świt Odysei. Niestety, w znacznej mierze polskie media kreują niezwykle subiektywną wizję świata. Owszem, istnieją specjalistyczne pisma silące się na zupełnie inne spojrzenie, niemniej również im jest daleko do obiektywizmu. Ponad to wielu zainteresowanych historią regionu oraz najnowszymi konfliktami zbrojnymi hobbystów i badaczy, w oparciu o swoją wiedzę i znajomość języków obcych, analizuje treści dostępne w Internecie. Niestety, opinie dotyczące omawianych zjawisk zależą w gruncie rzeczy od ich prywatnego światopoglądu. Dzięki przewadze jaką daje im niezweryfikowana wiedza, mogą uchodzić w towarzystwie za znawców tematu.

Biorąc pod uwagę powyższe czynniki, współczesny polski czytelnik interesujący się historią i wojnami jako takimi, jest niejako skazany na tworzenie własnych osądów, których sam nie boże być pewien. Na szczęście, w pierwszej połowie 2018 roku pojawiła się praca autorstwa Daniela Damiana Kasprzyckiego Arabska Wiosna – Libia 2011, Syria 2011 – 2014, wydana przed Infort Editions.

Urodzony w 1982 roku Daniel Kasprzycki jest absolwentem Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu. W 2014 roku uzyskał tytuł magistra na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe z wyróżnieniem. Zainteresowania Kasprzyckiego oscylują wokół Drugiej Wojny Światowej oraz konfliktów mających miejsce już po jej ukończeniu. Obecnie autor jest doktorantem Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich.

Praca Arabska Wiosna – Libia 2011, Syria 2011 – 2014 bez cienia wątpienia można określić mianem pionierskiej. Autor włożył niemało wysiłku w to aby podać czytelnikowi w możliwie dokładny i przejrzysty sposób przyczyny destabilizacji krajów arabskich. Jego praca przedstawia skróconą historię najnowszą Syrii i Libii, podaje przyczyny, oraz określa przebieg rewolucji w poszczególnych krajach, oraz wojen domowych w Syrii i Libii. Kasprzycki wyraźny nacisk kładzie na omówienie zagadnień militarnych. Dzięki jego pracy jesteśmy w stanie uzyskać wiedzę o poziomie dyscypliny, organizacji i wyposażenia armii syryjskiej i libijskiej w przed dniu opisywanych zdarzeń.

Ponadto książka zawiera w sobie krótkie opisy wybranych rodzajów sprzętu bojowego, zwalczających się organizacji oraz co najważniejsze, schematów określających kto właściwie z kim walczy i z kim sympatyzuje. Wszystko to jest przedstawione w możliwie jasny i klarowny sposób. Czytelnicy nie interesujący się zagadnieniami wojskowymi nie powinni mieć trudności z odbiorem pracy Kasprzyckiego.

Niestety, omawiana praca nie jest pozbawiona wad. Abstrahując już od notorycznych literówek trapiących publikacje, bądź co bądź dobrego wydawnictwa Infort Editions, Arabska Wiosna jest pracą napisaną zbyt wcześnie. Temat przedstawiony przez autora jest wciąż żywy, co w pewnym stopniu podważa obiektywizm jak i wiarygodność pracy. Kończąc pisanie w 2014 roku, Ksaprzycki w kilku ocenach się mylił. W znacznej mierze praca powstała w oparciu o zamieszczone w internecie artykuły popularnych serwisów informacyjnych o niekiedy średniej wiarygodności.  W ogóle źródła internetowe stanowią nie małą część bibliografii. Z tej perspektywy, parę źle podpisanych zdjęć nie powinno stanowić większego problemu.

Niemniej oceniając pracę Kasprzyckiego, jej pionierski charakter stanowiący jej największą wadą, paradoksalnie jest jednocześnie jej największą zaletą. Czytelnik świadomy braków pracy, dostaje do rąk treść do której w jakiś sposób może się odnieść. Z biegiem lat publikacja autorstwa Kasprzyckiego ulegnie prawdopodobnie lepszym publikacjom, których autorzy dysponując większą perspektywą czasu stworzą lepszą narracje. Być może nikt w najbliższych latach nie podejmie się tego tematu, zaś znawcy tematu będą polecać tą publikacje młodszym kolegom z pewnymi ostrzeżeniami i uwagami. Bądź co bądź mówiąc potocznie cieszmy się tym co jest. Warto było by w tym miejscu docenić wysiłek autora w podjęciu się tego gorącego jeszcze tematu z wszystkimi konsekwencjami dla prac powstającymi jeszcze w trakcie opisywanych wydarzeń.

Praca Kasprzyckiego, co warto pokreślić jest w gruncie rzeczy dobrą pracą. Owszem, należało by ją traktować jako publikację popularnonaukową z zacięciem na naukę, mimo to jest godną polecenia. Jej przestępny charakter powoduje, iż mogli by ją czytać nieomal wszyscy Ci którzy interesują się podobnymi zagadnieniami. Od uczniów szkół średnich po studentów a na hobbystach i sceptycznych pracownikach nauki włącznie. Z kolei my czytelnicy, miejmy nadzieję, że za kilka lat, sam autor podejmie się pracy nad drugim i uzupełnionym wydaniem. Było by warto.

Wydawnictwo: Infort Editions

Ocena recenzenta: 4/6

Arkadiusz Tomczak

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*