Archeologia już zbiera żniwa. Królewskie pozostałości w Egipcie

Podczas prac wykopaliskowych w Tel Al-Pharaeen w Egipcie zostały odkryte pozostałości starożytnych królewskich eksponatów. Posągi, artefakty i inne znaleziska są datowane na różne okresy.

Egipska misja wykopaliskowa odkryła pozostałości murów oraz kilka artefaktów, które można datować na różne okresy starożytności, a także cztery piece z późnego okresu (664-332 p.n.e.).  Ayman Ashmawy, szef Egypt’s Ministry of Antiquities, powiedział, że badane pozostałości szczątków sugerują, że może to być główna oś starożytnej świątyni Buto, a piece mogły być wykorzystane do przygotowania ofiar składanych bóstwom wewnątrz świątyni. Powiedział, że misja archeologiczna odkryła również fundament dwóch kolumn z wapienia, które mogły kiedyś stanowić część filarów świątyni, a także wapienny posąg króla Psamtika, siedzącego na tronie i trzymającego królewską chustkę w swojej prawej dłoni. Górna część pomnika jest uszkodzona.

Znaleziono również część jeszcze niezidentyfikowanej figury królewskiej, ale wstępne badanie sugeruje, że ona również mogłaby należeć do króla Psamtika I.Posąg jest umiejętnie wyrzeźbiony w czarnym granicie. Brakuje głowy, szyi i segmentu poniżej kolana, a także podstawy i części ramion. Przedstawia króla noszącego Shendit (królewski kilt).

Zarówno posągi, jak i ich fragmenty przeniesiono do magazynów w celu konserwacji i restauracji. Ze swojej strony, Hossam Ghoneim, szef misji wykopaliskowej, powiedział, że misja odkryła górną część posągu boga Hura wyrytego w kwarcycie, pozostałości inskrypcji noszącej nazwę Buto, część granitowej ręki królewskiej z pozostałości królewskiego kartuszu króla Psamtika I, a także zbiór ceramiki.

Źródło: ahramonline

Fot.: Botu

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*