12 lipca 1900 roku odsłonięto pomnik cara Aleksandra II w Kaliszu

Pomnik cara Aleksandra II został odsłonięty 12 lipca 1900 przy Alei Wolności w Kaliszu. Na wysokim, białym postumencie umieszczono popiersie cara Aleksandra II (1855-1881). Na przedniej ścianie cokołu widniał napis, komu poświęcony jest pomnik. Umieszczono na nim także informacje o najważniejszych wydarzeniach z czasów panowania cara: uwłaszczenie chłopów z 1864 roku, utworzenie guberni kaliskiej i realizacja ukazu uwłaszczeniowego w Królestwie Polskim.

Za postawienie pomnika odpowiadali: Ginter i Kulisiewicz. W sierpniu 1918 roku te same osoby zajmowały się rozbiórką pomnika. W 2018 roku w miejscu dawnego popiersia Aleksandra II postawiono pomnik marszałka Piłsudskiego.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*