5 lipca 1920 roku rozpoczęła się konferencja w Spa

Konferencja w Spa została zwołana w związku z opóźnieniem w wykonywaniu postanowień traktatu wersalskiego. Głównymi osobami, które uczestniczyły w konferencji byli: premier Wielkiej Brytanii – David Lloyd George i premier Francji – George Clemenceau. Do Spa udał się także ówczesny premier Polski – Władysław Grabski.

Na konferencji podjęto głównie postanowienia dotyczące sprawy niemieckiej. Ustalono 1 stycznia 1921 roku za dzień, do którego miało zakończyć się rozbrajanie Niemiec. Określono także wysokość miesięcznych dostaw węgla z Niemiec, co stanowiło reparacje wojenne dla państw Ententy.

Poruszono także kwestię polską. W lipcu trwała już wielka ofensywa Michaiła Tuchaczewskiego na Polskę, co groziło narzuceniem systemu komunistycznego państwu. Przedstawiciel Polski – Władysław Grabski liczył na wsparcie państw Ententy w walce z bolszewikami. Wielka Brytania zaoferowała Polsce pomoc w postaci pośrednictwa w negocjacjach pokojowych i ewentualną dostawę sprzętu. Cena tej mało znaczącej pomocy była jednak duża. Premier Grabski zgodził się na wycofanie wojsk polskich na zachód od tzw. linii Curzona, zaakceptowanie granicy z Czechosłowacją oraz oddanie Wilna Litwie.

Działania Władysława Grabskiego spotkały się ze zdecydowanym sprzeciwem marszałka Piłsudskiego. Konferencja w Spa przyczyniła się do dymisji rządu Grabskiego i powołania nowego – Wincentego Witosa.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*