Badania nad wpływem przeżyć wojennych człowieka

Historycy dr Marcin Jarząbek (Uniwersytet Jagielloński) i Joanna Urbanek (Dom Historii Europejskiej w Brukseli, doktorantka w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego) podjęli się badań na temat, jak radzono w XX-wiecznej Polsce z wpływem przeżyć wojennych na człowieka. Chcą oni zinterpretować zbiory muzealne, prywatne i medyczne. Na swoje badania otrzymali grant Narodowego Centrum Nauki.
Badacze będą analizować dokumenty dotyczące m.in. leczenia i terapii psychiatrycznych ofiar oraz literaturę medyczną. Zasięgną również relacji i wspomnień zbieranych przez muzea w dawnych obozach koncentracyjnych, wspomnień, a także nagrań historii mówionej.
Zdaniem dr Marcina Jarząbka, osoby dotknięte wydarzeniami wojennymi zmagali się z jego psychicznymi skutkami. W opowieściach wojna jest przeżywana i opowiadana od nowa. Projekt ma zadanie połączyć doświadczenia obydwu wojen. Ma to na celu wskazanie podobieństw i różnic między nimi. Historycy mają zamiar zbadać relacje żołnierskie i wspomnienia osób cywilnych.
Zostanie również opisane, jak lekarze i psychologowie rozumieli wpływ wojny na psychikę człowieka. Z perspektywy dzisiejszej wiedzy, pozwoli postawić wnioski o tym, jak na poziomie indywidualnym oraz zbiorowym radzono sobie z wpływem przeżyć wojennych na człowieka.
Zdaniem badaczy, obie wojny miały głęboki wpływ na życie osób przez nie doświadczonych, lecz on był odmiennie diagnozowany i interpretowany. Mają oni zamiar skorzystać z psychologicznych i medycznych ustaleń dotyczących traum wojennych i zespołu pourazowego. Zajmą się też wpływem pamięci zbiorowej na wspomnienia poszczególnych osób. Spróbują także ustalić, czy polskie podejście do urazów wojennych różni się od innych krajów europejskich.
Wyniki pracy zostaną zaprezentowane w formie publikacji w czasopismach naukowych i referatów konferencyjnych. Z czasem planów również napisanie książki,w której zawarte będą najważniejsze wnioski z badań.
Źródło: naukawpolsce.pap.pl
Fot.: Wikimedia Commons
Emilia Ostapowicz

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*