Centrum Informacji o Ofiarach II Wojny Światowej

Instytut Pamięci Narodowej uruchomił Centrum Informacji o Ofiarach II Wojny Światowej. Celem nowego Centrum jest kompleksowe udzielanie informacji, na podstawie zgromadzonego zasobu archiwalnego, o ofiarach represji niemieckich i sowieckich w okresie II wojny światowej i po jej zakończeniu (1939–1956).

W Polsce jest bardzo wiele rodzin, które nie znają losów swoich bliskich, osób represjonowanych w czasie II wojny światowej pod okupacją niemiecką i okupacją sowiecką. W IPN obserwujemy, że w ostatnich latach wzrasta zainteresowanie ustalaniem tych losów, dlatego zdecydowaliśmy się na utworzenie Centrum Informacji o Ofiarach II Wojny Światowej – powiedział na inauguracji Centrum prezes IPN dr Łukasz Kamiński

Do IPN zwracają się osoby chcące udokumentować represje, jakie dotknęły ich bądź członków ich rodzin, a także szukające informacji o zaginionych bliskich, oraz badacze zajmujący się problematyką II wojny światowej i dziennikarze. Nowe Centrum, tworzone przez doświadczonych archiwistów z IPN, ma uprościć zasady udzielania wszystkim zainteresowanym wnioskowanych informacji.

Nowe Centrum – jak tłumaczył dyrektor Biura Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów IPN dr Rafał Leśkiewicz – upraszcza dotychczasowe zasady udzielania informacji o ofiarach represji. Wiadomości można uzyskać zwracając się listownie na adres Biura (z dopiskiem „Centrum Udzielania Informacji o Ofiarach II Wojny Światowej”) lub mailowo na adres [email protected].

IPN dysponuje obecnie największym zbiorem danych o losach Polaków w czasie II wojny światowej pod dwiema okupacjami. Dokumenty na temat represji i zbrodni niemieckich, z których będzie korzystało Centrum, znajdują się w przejętych przez IPN materiałach zgromadzonych przez Główną Komisję Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Informacje o losach obywateli polskich na ziemiach wschodnich II Rzeczpospolitej i w ZSRS w latach 1939–1956 pochodzą głównie z tzw. zbioru akt wschodnich.

Niezwykle cennym uzupełnieniem zasobu ewidencyjno-kartotecznego i aktowego są także: elektroniczna baza danych Międzynarodowej Służby Poszukiwawczej (International Tracing Services) w Bad Arolsen oraz przejęte z Ośrodka KARTA baza internetowa i tzw. baza wewnętrzna „Indeks Represjonowanych”. IPN jest jedynym w Polsce dysponentem tych aplikacji. Warto też dodać, że archiwiści IPN, prowadząc kwerendy, nie ograniczają się wyłącznie do zasobów Instytutu, ale także wskazują inne polskie i zagraniczne archiwa, gdzie mogą znajdować się informacje o poszukiwanych osobach.

 

Broszura Informacyjna o Centrum

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*