Chińscy archeolodzy odkryli pozostałości wioski z czasów Chrystusa

Na stanowisku archeologicznym w chińskiej prowincji Syczuan naukowcy z „Państwa Środka” odkryli ślady osadnictwa sięgające przełomu I w. p. n. e./ I w. n.e. Odkrycie to pozwoli na znaczące poszerzeni naszej wiedzy na temat życia ludności chińskiej w okresie panowania dynastii Han.

Archeolodzy z Instytutu Archeologii i Reliktów Kultury w Chengdu, prowadzący prace wykopaliskowe na stanowisku Qiaojinshangjie, w zespole miejskim Chengdu, będącym stolicą chińskiej prowincji Syczuan, dokonali fascynującego odkrycia ruin starożytnej wioski, pochodzącej z czasów przełomu er. Według naukowców, badających dzieje tamtego regiony odkrycie takie jest zjawiskiem niezwykle rzadkim, dlatego może mieć ono przełomowe znaczenie dla historiografii chińskiej.

Wśród pozostałości osady, pochodzącej najprawdopodobniej z okresu dynastii Han, dokonano odsłonięcia ruin dziewięciu domostw oraz obiektów gospodarskich. Co ciekawe na tym samym stanowisku archeologicznym odkryto też studnię oraz ziemne jamy na odpadki oraz starożytne odpowiedniki kanałów melioracyjnych. Sporą wartość poznawczą dla badaczy ma także stosunkowo duża ilość artefaktów, odnalezionych w odkrytych budynkach.

Znalezisko to pozwoli archeologom i historykom chińskim na poszerzenie wiedzy na temat panowania dynastii Han jak i dokładniejsze przejrzenia się życiu codziennemu starożytnych chińczyków.

Źródło: tvpinfo.pl

Fot.: fotografia poglądowa (wikimedia commons)

Dawid Siuta

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*