Chwała Rzymu| Recenzja

A.  Everitt , Chwała Rzymu. Jak tworzyło się imperium

Publikacja autorstwa Anthonyego Everitta przenosi czytelnika do  starożytnego Rzymu, w okresie królewskim, oraz Republiki. W niezwykle ciekawy sposób autor przedstawia dzieje tego państwa, opierając się na licznych źródłach historycznych, oraz najnowszych badaniach archeologicznych. Jest to publikacja obowiązkowa dla każdego, interesującego się dziejami starożytnego Rzymu.

Autor publikacji Anthony Everitt był wykładowcą na Nottingham Trent University. W swoich badaniach naukowych zajmuje się, tematyką poświęconą kulturze Europy, biografistyką (Cycerona, Augusta i Hadriana).  Jest autorem książki pt. „ Chwała Aten”.

W dziejach starożytnego Rzymu, wyodrębnia się trzy okresy:

  1. Okres Rzymu Królewskiego;
  2. Okres Republiki Rzymskiej;
  3. Okres Cesarstwa, który podzielony jest na: pryncypat i dominat.

Najwięcej wątpliwości badawczych, budzi Rzym okresu królewskiego, ponieważ przekazy źródłowe mieszają legendy, z prawdziwymi wydarzeniami historycznymi.  Historycy, wraz z archeologami, starają się odtworzyć najstarsze dzieje Rzymu. Upadek królów rzymskich, zapoczątkował nowy rozdział, w dziejach miasta. W okresie Republiki, miasto stało się potęgą, nie tylko w Italii, ale również na całym obszarze basenu Morza Śródziemnego.  Droga do chwały Rzymu, była długa i pełna zwrotów akcji. Miastu groziło nie tylko niebezpieczeństwo zewnętrzne, ale również wewnętrzne.  Lud rzymski, plebejusze, niejednokrotnie domagał się praw i udziału w rządach. Spór pomiędzy patrycjuszami, a resztą mieszkańców, był stałym elementem Rzymu republikańskiego. Mimo tych zagrożeń, Rzymowi udało się przetrwać i rozszerzyć swoje wpływy. Zwycięskie wojny, z Samnitami, Kartaginą, podboje w Grecji, czy na Bliskim Wschodzie, spowodowały, że Rzym stał się prawdziwym imperium. Ostatni wiek istnienia Republiki Rzymskiej, upłynął pod znakiem wojen domowych, rządach dyktatorów. Ostatecznie, zwycięski Oktawian August, ustanowił nowy ustrój – Cesarstwo (pryncypat). Wraz z upadkiem republiki, zatarciu uległy wzorce prawdziwego obywatela, gotowego do poświęceń za ojczyznę.

Doskonała książka autorstwa Anthonyego Everitta, przedstawia dzieje Wiecznego Miasta, od czasów najdawniejszych, aż do upadku Republiki.  Autor w swojej publikacji, starał się oddzielić legendy, od rzeczywistych wydarzeń historycznych, opierając się na najnowszych badaniach archeologicznych. Barwne opisy przytoczonych, przez autora, źródeł historycznych, pozwalają czytelnikowi na lepsze poznanie historii, nie tylko Rzymu, ale również jego przeciwników. Ogromną zaletą niniejszej książki, jest przedstawienie, nie tylko historii politycznej, ale również pojawiają się informacje o życiu codziennym, religijnym, zwyczajach i obyczajach, jakie panowały, zarówno w Rzymie, jak i wśród innych ówczesnych nacji. Autor przytacza postacie, niektóre z nich legendarne, które uosabiały ideał prawdziwego Rzymianina, np.: Lucjusza Cyncynata. Czytelnik, dzięki tej publikacji, ma możliwość zapoznania się z rzymskimi zasadami wypowiadania wojen. Autor, w znakomity sposób przedstawił zamiłowanie starożytnych Rzymian do prawa.  W niniejszej publikacji bardzo często występują odwołania do osobistych poglądów autorów starożytnych, takich jak: Cyceron.

Styl autora, jak i tłumaczenie polskie nie budzi żadnych zastrzeżeń. Mimo, iż jest to książka naukowa, autor ograniczył używanie fachowej terminologii do niezbędnego minimum. Publikacja została podzielona na trzy rozdziały, które dzielą się na mniejsze podrozdziały. Zdecydowanym plusem są zamieszczone w książce zdjęcia, na których przedstawione są zabytki rzymskiej kultury materialnej. Na końcu dzieła, zostały omówione źródła historyczne, wykorzystane przez autora. Mapy, tablica chronologiczna, pozwala, mniej doświadczonemu w tematyce czytelnikowi, na właściwe zapoznanie się z dziejami Rzymu. Jedynym minusem, jest dość chaotyczne przedstawianie niektórych treści. Podczas lektury tej książki, można odnieść wrażenie, że autor zbyt szybko przechodzi z jednego, do drugiego tematu.

Podsumowując niniejsza publikacja jest obowiązkowa dla wszystkich pasjonatów dziejów starożytnego Rzymu, zwłaszcza okresu Republiki.

Wydawnictwo: Rebis

Ocena recenzenta: 6/6

Marcin Zawadzki

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*