Conrad Steinbrecht – życie i działalność

Od 3 VII 2013 w Przyziemiu Pałacu Wielkich Mistrzów w Malborku można oglądać wystawę „Conrad Steinbrecht. Życie i działalność zawodowa w świetle dokumentów archiwalnych” poświęconą najwybitniejszemu konserwatorowi zamku malborskiego z przełomu XIX i XX wieku.

Conrad Steinbrecht był kierownikiem Zarządu Odbudowy Zamku w Malborku i jego wieloletnim opiekunem. Z inicjatywy konserwatora, w ciągu dwudziestu lat, odbudowano Zamek Wysoki. Prace rekonstrukcyjne poprzedzane były systematycznymi badaniami analitycznymi, gruntownymi studiami archiwalnymi i porównawczymi. Kierował także pracami nad odbudową Zamku Średniego i Przedzamcza. Są jednak bardziej swobodną, artystyczną rekonstrukcją, zacierającą pierwotne formy, chociaż wiernie sugerującą ich odtwarzanie.

Wystawa jest prezentacją części zachowanych dokumentów z archiwum osobistego Steinbrechta oraz fragmentu materiałów z ogromnej spuścizny po Zarządzie Odbudowy Zamku w Malborku. Zabytki pochodzą ze zbiorów Archiwum Państwowego w Elblągu z siedzibą w Malborku oraz z kolekcji dokumentacji historycznej Muzeum Zamkowego w Malborku.

Ważną częścią ekspozycji są zaprezentowane publiczności plansze ze skanami dokumentów
i fotografii oraz licznymi komentarzami, które przybliżą fakty z życia Conrada Steinbrechta i jego działalności konserwatorskiej, naukowej oraz wydawniczej.

Autorzy wystawy: Artur Dobry, Ryszard Rząd, Tomasz Kukowski

Relacja TV Malbork z otwarcia wystawy:

Wystawa czynna będzie do 31 III 2014

Celina Łozowska

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*