Czy wiesz, że Belweder powstał na cmentarzu?

To nie żart, faktycznie w miejscu południowego skrzydła pałacu znajdował się kiedyś cmentarz, a zaraz obok, w miejscu dzisiejszego tarasu i kortu tenisowego, Kościół Ujazdowski pw. św. Anny i Małgorzaty (widoczny na ilustracji). W to miejsce przeniosła go z Solca w 1593 roku królowa Anna Jagiellonka. Był najprawdopodobniej budowlą jednonawową, z niższym, trójbocznie zamkniętym prezbiterium, o wysokim, krytym gontem dachu. Nawet po przebudowie w XVIII wieku nie był wielki i mieścił zapewne około 250 osób. W obrębie kompleksu ogrodzonego kamiennym murem znajdowała się jeszcze plebania i drewniana dzwonnica nakryta dachem namiotowym.  Całość dotrwała do 1818 roku, gdy parafię przeniesiono czasowo do kościoła Trynitarzy na Solcu, a następnie przyłączono do nowopowstałej parafii św. Aleksandra na Placu Trzech Krzyży. Było to wymuszone rozbudową Belwederu na potrzeby księcia Konstantego Romanowa, który po powstaniu Królestwa Kongresowego szukał dla siebie siedziby. Same zabudowania pokościelne prawdopodobnie kupiono na przełomie maja i czerwca na licytacji ogłoszonej przez warszawski magistrat. Zgodnie z obwieszczeniem Urzędu Municypalnego do nabywcy należało „ich rozebranie i uprzątnięcie materyiałów”, co wykonano do lipca 1818 roku. Odzyskaną zaś cegłę wykorzystano do przebudowania Pałacu Belwederskiego.

Mariusz Kolmasiak – autor książki „Belweder oraz jego mieszkańcy i użytkownicy 1818 – 2014”

Więcej ciekawostek o Belwederze znajdziecie tutaj 


 

Zdj. Wikimedia Commons

Ciekawostki historyczne

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*