Czy wiesz, że pierwszą śmiertelną ofiarą stanu wojennego nie byli górnicy z Kopalni ,,Wujek”? 

Tadeusz Kostecki urodził się 10 listopada 1919 roku w Luszowicach na terenie województwa tarnowskiego. W krótkim czasie został wybitnym specjalistą budownictwa wodnego. Podczas II wojny światowej był żołnierzem Armii Krajowej. Jego działania w konspiracje nie są znane. Po wojnie ukończył studia na Wydziale Budownictwa Politechniki Wrocławskiej i uzyskał tytuł inż. budownictwa wodnego. W latach 1945–1981 był, m.in. dyrektorem Zarządu Inwestycji Zabudowy Górnej Odry, głównym specjalistą ds. koordynacji i planowania inwestycji Okręgowej Dyrekcji Dróg Wodnych (później Okręgowa Dyrekcja Gospodarki Wodnej) we Wrocławiu. We wrześniu 1980 roku zapisał się do Solidarności.

Po wprowadzeniu stanu wojennego 13 grudnia 1981 roku NSZZ przygotowywał się do ogłoszenia strajku generalnego w cały kraju. Mniejsze zakłady pracy, takie jak ówczesne miejsce pracy Tadeusza Kosteckiego, Okręgowa Dyrekcja Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (obecnie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej), ze względu na brak możliwości skutecznej obrony, miały prowadzić działalność wspierającą pobliski zakład strajkujący. Dla Okręgowej Dyrekcji Gospodarki Wodnej była to Politechnika Wrocławska. Wytypowano delegata do czynnej akcji strajkowej, którym został Tadeusz Kostecki.

15 grudnia 1981 roku ZOMO wdarło się do zabarykadowanych gmachów Politechniki Wrocławskiej. Rozpoczęła się pacyfikacja całej uczelni. Wrzaskami i biciem budzono śpiących strajkujących. Bez względu na wiek, płeć czy tytuł naukowy milicjanci traktowali wszystkich z bezwzględną brutalnością. Na korytarzu gmachu głównego przy Wybrzeżu Wyspiańskiego 27, w tłumie pędzonych, bitych pałkami ludzi ktoś upadł na ziemię. Próbował go podnieść, a następnie ratować Tadeusz Huskowski. Próbowano także zmusić rozszalałych milicjantów, by sprowadzili karetkę. Niestety dowódca prowadzący akcją ZOMO nie wydał na to zgody. Tadeusz Kostecki zmarł na zawał serca, miał 62 lata.

18 grudnia 1981 roku odbył się jego pogrzeb, na który pomimo wielu szykan przybyło masę osób, protestując przeciw przemocy i zniewoleniu. 13 grudnia 2002 roku odsłonięto tablicę pamiątkową, poświęconą jego pamięci, którą ufundowała społeczność Politechniki Wrocławskiej. 

 Grzegorz Kapica

Stan wojenny – Ciekawostka pierwotnie opublikowana 13 grudnia 2016 roku

Źródła:

 „Encyklopedia Solidarności” – Tom I http://www.encyklopedia-solidarnosci.pl/wiki/index.php?title=Tadeusz_Kostecki

„jo” (Jola Ostrowska) „Solidarność” nosił w sercu” – Ludzie Solidarności, w: „Dolnośląska Solidarność” grudzień 2001 r. 

http://solidarnoscrzgw.blogspot.com/2016/08/pierwsza-ofiara-stanu-wojennego.html

2 komentarze

  1. Warto dodać, że Tadeusz Huskowski był żołnierzem słynnego Batalionu „Zośka”.

    • No proszę taki porządny człowiek a jego syn Stanisław Tadeusz Huskowski to taka kurwa z PO. Teraz ojciec się pewnie w grobie przewraca.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*