Czy wiesz, że w katedrze poznańskiej przechowywany jest jeden z najstarszych zabytków uzbrojenia, znajdujących się w Polsce

.

Jest nim – zgodnie z tradycją – miecz, którym święty Piotr odciął ucho Malchusowi, słudze arcykapłana. Wydarzenie to miało miejsce w Ogrodzie Oliwnym, podczas pojmania Chrystusa przez straż arcykapłana i Rzymian.

Wedle tej samej tradycji Miecz do Polski trafił w 968r wraz z biskupem Jordanem. Jak zapisano: Papież Jan XIII wysyłając do Polski Jordana darował mu tę cenna relikwię by pomogła mu szerzyć chrześcijaństwo na naszych terenach.

Jak tam naprawdę było to nie wiemy ale o przechowywaniu tej relikwii w Katedrze Poznańskiej pisze już  Długosz a w zapiskach kapituły poznańskiej są informacja o pokazywaniu tej relikwii ludowi, kilka razy w roku.

Czy to prawdziwy Miecz św., Piotra?  Można wątpić. Jednak spory wśród naukowców są zadziwiające.  Muzeum Wojska Polskiego datuje ten obiekt na pierwszy wiek naszej ery a pochodzenie – wschodnie tereny Cesarstwa Rzymskiego. Ale część naukowców stoi na stanowisku, że to średniowieczna (ale wczesna) kopia.

Głownia jest wykuta z pojedynczego kawałka metalu. Długość około 70 cm. Nie zachowała się rękojeść.

Niezależnie od sporów o to czy to autentyk czy „tylko” wczesnośredniowieczna kopia to jest to jeden z najstarszych obiektów tego typu na ziemiach polskich. . Powinien być znany tak jak Włócznia św. Maurycego czy Szczerbiec.

 Materiał nadesłał

ZBROZŁO

One Comment

  1. W jaki sposób najstarszy zabytek uzbrojenia? Chyba z perspektywy historyka 🙂
    Jest wiele znalezisk importowanych mieczy rzymskich, wspaniałych militariów kultury przeworskiej, jeszcze starsza broń odlewana z brązu a nawet kamienne topory bojowe, nie mówiąc już o krzemiennych ostrzach.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*