Czy Żydzi pochodzą od Chazarów?

Prof. Shaul Stampfer ustosunkuje się do głośnej teorii o chazarskim pochodzeniu Żydów aszkenazyjskich. Według zwolenników tej koncepcji w państwie chazarskim, które we wczesnym średniowieczu powstało na terenach dzisiejszej Gruzji, doszło do masowych konwersji na judaizm. Potomkowie zjudaizowanych Chazarów mieli następnie osiedlić się na ziemiach polsko-litewsko-ukraińskich i stać się jądrem społeczności żydowskiej w Europie Środkowo-Wschodniej. Teoria chazarska wywołuje liczne kontrowersje wśród historyków, socjologów i genetyków, a ostatnio staje się częścią dyskursu antysemickiego.

Shaul Stampfer, profesor Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie, jest badaczem historii Żydów wschodnioeuropejskich i specjalizuje się w historii litewskich jesziw i żydowskiej demografii.

Wykład odbędzie się w ramach serii Dzieje Żydów: stare i nowe pytania.
17 czerwca, godz. 18.00, wstęp wolny, wykład w języku angielskim z tłumaczeniem symultanicznym

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*