Dowody na wcześniejsze istnienie osiedli ludzkich w St. Louis

Archeolodzy z MoDOT (Missouri Department of Transportation) wierzą, iż odnaleźli dowody na istnienie stałych osiedli ludzkich w St. Louis przed 1764 rokiem, kiedy miasto stało się głównym ośrodkiem handlu wzdłuż rzeki Missisipi. 

Do tej pory uważano, iż miasto St. Louis zostało założone przez francuskiego kupca z Nowego Orleanu – Pierre Laclède oraz towarzyszących mu ludzi, w tym jego córkę Auguste Chouteau. Laclède miał udać się na północ z Nowego Orleanu, pod koniec roku 1763, odwiedzając po drodze inne francuskie osiedla, a ostatecznie zatrzymując się w miejscu, w którym dziś położone jest St. Louis. Tam, lutym 1764 roku, utworzył punkt handlowy i nadał mu znaną nam dziś nazwę. Pierre Laclède odegrał zdecydowanie istotną rolę w ustanowieniu punktu handlowego w St. Louis, lecz on i jego kompania nie byli pierwszymi ludźmi zamieszkującymi te tereny. Archeolodzy odkryli, iż przed przybyciem kupca z Nowego Orleanu, obszar ten był już wcześniej zamieszkiwany przez Indian oraz francuskich kolonizatorów. Ponadto w wyniku badań ustalono, iż rdzenni Amerykanie przebywali na tych ziemiach jeszcze na długo przed przybyciem osadników z Europy. Archeolog Michael Meyer oraz inni członkowie zespołu badawczego MoDOT, już trzy lata temu natrafili na ślady francuskiego osadnictwa przed 1764 rokiem, a dodatkowo odkryli wiele przedmiotów indiańskich z czasów wspólnego osadnictwa, oraz przed epoką kolonialną – koraliki czy mosiężne naczynia. Oprócz tego odkryli również rzeczy codziennego użytku należące do francuskich osadników, takie jak ceramiczne filiżanki. Zespół archeologów sugeruje ponadto, jakoby miało dochodzić do częstej wymiany handlowej pomiędzy Francuzami zamieszkującymi obszar przed przybyciem Laclède a Indianami. Naukowcy są również pewni, co do sporego osadnictwa Indian przed kolonizacją tych rejonów przez europejskich osadników. Świadczą o tym chociażby znaleziska w postaci przedmiotów codziennego użytku czy kopce, takie jak zachowany po dziś dzień w południowej części St. Louis – Loaf Mound, który łączony jest z kulturą rdzennych mieszkańców zamieszkujących Cahokia Mounds – określanego mianem największego ośrodka Indian na północ od Meksyku. Miasto to miało leżeć zaledwie dziesięć kilometrów na wschód od współczesnego St. Louis, lecz niedawne odkrycia sugerują, iż nie było ono jedynym ośrodkiem miejskim w tym rejonie Luizjany, przed czasami francuskiego osadnictwa. Badacze są niezwykle oczarowani znaleziskami, gdyż do tej pory sądzono,  iż nic nie zachowało się z czasów francuskiego osadnictwa w St. Louis oraz epoki kolonializmu. Miasto ciągle skrywa jeszcze wiele sekretów, które być może wkrótce zostaną wyjaśnione.

Fot.: Wikimedia Commons

Damian Jemioło

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*