Dwie bulle papieskie odnaleziono w Lubuskiem

To prawdziwa sensacja, ponieważ aż dwie bulle papieskie pochodzące ze średniowiecza, w bardzo krótkim czasie odnalazły się w województwie Lubuskim. Pierwsza z nich należała do papieża Urbana V, niespodziewanie w majową noc muzeów trafiła do Muzeum Archeologicznym Środkowego Nadodrza. Odkrycie drugiej bulli, która należała do papieża Mikołaja III, zostało zgłoszone 5 lipca do gorzowskiej delegatury Urzędu Ochrony Zabytków. W obu przypadkach dotychczasowi posiadacze lub znalazcy, są anonimowi, nieznane są również kulisy i okoliczności odnalezienia papieskich bulli.

Bulla była to ołowiana lub złota, pieczęć urzędowa, z jednej strony przedstawiała postaci św. Piotra i św. Pawła, zaś na odwrocie imię papieża. Zawieszano ją na jedwabnych sznurkach, potwierdzając tak dokumenty, wydawane przez głowę kościoła. Od XV wieku, określano w ten sposób tylko ważna decyzję kanonizacyjne lub dogmatyczne, które stawały się częścią nauki społecznej kościoła.

W Lubuskiem, na pierwszą z takich pieczęci, natrafiono w nietypowy sposób, ponieważ w trakcie trwanianocy muzeów, ktoś anonimowy po prostu zostawił takową w MAŚN. – Na jednej stronie mamy inskrypcje identyfikującą papieża – mówi archeolog, dyrektor świdnickiego muzeum Arkadiusz Michalak. – Na drugiej właśnie wizerunek św. Piotra i św. Pawła. Oczywiście powinien być dołączony dokument, ale wyraźnie mamy ślady odcięcia. Cóż, prawdopodobnie stało się to już przed wiekami, wówczas ludzie byli praktyczni i wykorzystywali ponownie cenne materiały-dodaje. Zostawiona w świdnickim muzeum bulla, należała do Urbana V, który sprawował urząd przez 8 lat, od 28 września 1362 do 19 grudnia 1370. Jest błogosławionym kościoła katolickiego, a co ciekawe, w 1364 roku wydał, no właśnie, bullę powołując do życia Akademie Krakowską, poprzedniczkę Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Drugą ołowianą pieczęć papieską, zgłoszono telefonicznie do Urzędu Ochrony Zabytków, w Gorzowie Wielkopolskim, jako przypadkowe znalezisko. Jak wykazały badania bulla używana była, przez papieża Mikołaja III, który rządził państwem papieskim od 25 listopada 1277 do 22 sierpnia 1280. Ten Papież był założycielem ogrodów watykańskich oraz jednym z głównych prowodyrów zmian politycznych w ówczesnej Europie. Zasłynął wpływem na Karola Andegaweńskiego oraz skuteczną mediacją między zwaśnionymi Andegawenami i Habsburgami.

Znaleziona pieczęć ma średnice 3,5 cm, na rewersie znajdują się postacie mężczyzn zwróconych do siebie w głowami oraz napis kapitałą SPASP. Na awersie umieszczono napis uncjalny: NICO:/ LAUS: / PP: III: (nad literami PP umieszczono znak kontrakcji).

Źródło: gazetalubuska.pl

Piotr Podsiadłowski

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*