Europa – Ameryka – Reszta Świata i Teki Jana hr. Szembeka

Muzeum Niepodległości objęło patronatem konferencję ,,Europa – Ameryka – Reszta Świata i Teki Jana hr. Szembeka”

Konferencja organizowana jest pod honorowym patronatem:

Przewodniczącego Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej Posła Rafała Grupińskiego

Poseł na Sejm RP Ligii Krajewskiej

Burmistrza Miasta i Gminy Alwernia k. Krakowa Jana Rychlika

Dyrektor Muzeum Niepodległości w Warszawie dr. Tadeusza Skoczka

Miejsce: Sejm RP, Sala Kolumnowa, 26 września 2014 r., 13.00.

Program:

Godz. 13.00.

Uroczyste otwarcie wystawy autorskiej Prezesa Towarzystwa Historycznego im. Szembeków Władysława Ryszarda Szeląga pt. „Stąd Nasz Ród” (Szembekowie i Fredrowie) oraz odsłonięcie obrazu olejnego przedstawiającego Wiceministra Spraw Zagranicznych II RP Jana hr. Szembeka pędzla artystki Małgorzaty Omelańczuk-Pawluk. Wystawa ufundowana przez Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych dr Jana Stanisława Ciechanowskiego. Prezes Towarzystwa Historycznego im. Szembeków Władysław Ryszard Szeląg oprowadzi po wystawie korpus dyplomatyczny i zaproszonych gości.

Godz. 13.30 – Sala Kolumnowa

Uroczyste otwarcie konferencji. Konferencję poprowadzi Prezes Towarzystwa Historycznego im. Szembeków Władysław Ryszard Szeląg.

– 25-lecie rozpoczęcia kulturalnej i edukacyjnej działalności Prezesa Towarzystwa Historycznego im. Szembeków Władysława Ryszarda Szeląga na terenie Warszawy, województwa mazowieckiego i Polski, nawiązania współpracy z pierwszym Marszałkiem Sejmu Mikołajem Kozakiewiczem, pierwszym Marszałkiem Senatu prof. Andrzejem Stelmachowskim, pierwszym Prezesem Rady Ministrów Tadeuszem Mazowieckim, pierwszym Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej Lechem Wałęsą, pierwszym Ministrem Spraw Zagranicznych prof. Krzysztofem Skubiszewskim

– Wystąpienie Przewodniczącego Klubu Platformy Obywatelskiej Posła Rafała Grupińskiego

– Wystąpienie Pani Poseł na Sejm RP Ligii Krajewskiej

– Wystąpienie Ambasadora Republiki Federalnej Niemiec Rolfa Nikela pt.: „Rozwój polsko-niemieckich stosunków po 1989 roku – osobista retrospektywa”

– Referat Władysława Ryszarda Szeląga pt.: „Jan hr. Szembek Wiceministra Spraw Zagranicznych II RP”

– Referat Prof. Bogdana Grzelońskiego na temat Niedocenionej dyplomacji Warszawa-Waszyngton w oczach Jana hr. Szembeka 1936 – 1939 (prof. Bogdan Grzeloński były Ambasador Polskiej Placówki w Kanadzie, Dziekan Wydziału Prawa i Nauk Społecznych w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej, specjalista w zakresie historii dyplomacji, autor wielu publikacji na temat dyplomacji Stanów Zjednoczonych Ameryki)

– Referat Prof. Rafała Habielskiego pt.: „Ambasador Wolnej Polski we Francji –

Kajetan Dzierżykraj Morawski” (na konferencję przybędzie syn Kajetana – dawny korespondent Radia Wolna Europa Pan Maciej Morawski z Paryża)

– Aktorka Anna Nehrebecka odczyta fragment Diariusza Jana hr. Szembeka –

Wrzesień 1939

– Wystąpienie Burmistrza Miasta i Gminy Alwernia Jana Rychlika pt.: „Jan hr. Szembek

i Jego Ród Ziemi Małopolskiej”

– Dr Eugeniusz Noworyta (były Ambasador Polski w Argentynie) Prezes Stowarzyszenia Polsko-Argentyńskiego wygłosi referat o stosunkach polsko-argentyńskich

– Dyskusja (zaproszeni goście mają głos)

– Zamknięcie konferencji.

Zobacz: https://pl-pl.facebook.com/notes/677027899046966/

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*