Giełda Papierów Wartościowych – historia giełdy w Polsce

Historia giełdy papierów wartościowych w Polsce sięga początków XIX wieku i jest ona związana z Królestwem Polskim będącym składową częścią Imperium Rosyjskiego. W 1817 roku powstała pierwsza giełda w Warszawie i z małymi przerwami spowodowanymi zrywami powstańczymi trwała do I wojny światowej. Jej wpływ na rozwój gospodarczy ziem polskich był ogromny, a jej istnienie wprowadzało nasze kraj na nowe tory finansowe i gospodarcze. W odrodzonej Polsce Giełda funkcjonowała do wybuchu II wojny światowej. Dopiero po upadku Żelaznej Kurtyny, w III RP w 1991 roku giełda ruszyła ponownie i działa do dnia dzisiejszego i jest ściśle związana z kapitalizmem oraz rynkami kapitałowymi.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*