Historycy apelują o nieuwzględnianie punktów za publikacje w ocenie pracowników

Na krakowskim Uniwersytecie Pedagogicznym podczas dwudniowego zjazdu omówiono sytuację jednostek akademickich w kraju w obliczu ostatnich reform. Zebrani zaapelowali też o nieuwzględnianie punktów za publikacje w ocenie pracowników naukowych.

Wykład inauguracyjny wygłoszony przez prof. dr hab. Kazimierza Karolczaka dotyczył zmian, jakie uczelnia przeszła przez ostatnie 3 lata. Następne wystąpienie, dr. hab. Sebastiana Skuzy, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dotyczyło reformy wdrażanej na polskich uniwersytetach. Po nim głos zabrał prof. dr hab. Mariusz Wołos, Prorektor ds. Nauki Uniwersytetu Pedagogicznego, wypowiadając się na temat projektu „Konstytucji dla Nauki” w kontekście nauki historii.

Zebrani dyrektorzy instytutów historii oraz dziekani wydziałów historycznych podjęli uchwałę, w której zaapelowali do Rady Doskonałości Naukowej i władz uczelni, aby punkty przypisane publikacjom nie były podstawą oceny pracowników w procedurach konkursowych, oceny okresowej czy awansach.

„Wyrażamy zgodne przekonanie, że najlepszym sposobem określania jakości dorobku naukowego jest ocena jego treści, której nie zastąpią żadne współczynniki bibliometryczne”  – zadeklarowali.

W Zjeździe wzięli też udział przedstawiciele Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Historycznego – prof. dr hab. Krzysztof Mikulski pełniący funkcję Prezesa, a także Wiceprezesi: prof. dr hab. Andrzej Chwalba i dr hab. Andrzej Korytko. Z Rady Narodowego Centrum Nauki zjawiła się prof. dr hab. Krystyna Bartol, Przewodnicząca Komisji Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce.

Źródła: up.krakow.pl, forumakademickie.pl
Fot. Wikimedia Commons

Bartłomiej Kmiecik

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*