More Maiorum – sierpniowy numer

10 sierpnia 2014 r. ukazał się 19 numer periodyku genealogicznego More Maiorum. W sierpniowym wydaniu miesięcznika można znaleźć m.in.:

  1. Wywiad z p. Anną Sołtyszewską, która pełni funkcję sekretarza w Lubuskim Towarzystwie Genealogicznym.
  2. Korzenie wieszczów narodowych. W ostatniej części cyklu czterech artykułów przedstawiona została rodzina i przodkowie Cypriana Kamila Norwida. Sam pisarz tak pisał o swoim pochodzeniu: N o r w i d y, a pierwotnie N o r w i t h y, na Litwie i Żmudzi, No­wity, w wymawianiu mazowieckim przez d stwardniałe, datują od wycieczek normandzkich na brzeg mórz północnych. Unia dała im w głównej linii rodu herb Topór, mający jeszcze przed uchwałą koszycką przywilej k s i ą ż ę c i a (dux), koronę książąt i purpurę (czego jednak nie używa się). Żadnego wielkiego dostojnika w rodzie Norwidów nie było zwykła amarantowa szlachta – i tylko dwa słowa o nich kronikarze mówią: »służyli rycersko«, tudzież: »starożytni« […]. Więcej ciekawostek – w tym skan metryki chrztu i zgonu Norwida w More Maiorum!
  3. Przodkowie Tadeusza „Zośki” Zawadzkiego, czyli artykuł genealogiczny o kolejnym znanym Polaku. Genealogię Zawadzkiego udało się doprowadzić do XVIII w. Jednak największą perełką jest sam akt chrztu Tadeusza Zawadzkiego!
  4. Był to niesamowity, jedyny w swoim rodzaju obiekt. Budynek, który był jednocześnie dworem – domem mieszkalnym jego właścicieli i zarazem muzeum udostępnionym każdemu chętnemu. Mowa o dworze w Niedźwiedziu (powiat wąbrzeski, województwo kujawsko-pomorskie). Czyli o Mieczkowskim i jego muzealiach słów kilka.
  5. Religia w procesie wychowawczym w XIX wieku miała niezwykle istotne znaczenie z dwóch powodów. Przede wszystkim, takie były zasady wielusetletnie Polaków. Po drugie religia została silnie związana z nadziejami na odzyskanie wolności, modlitwy o wolność Polski kierowano do Boga i przez to łączono bardzo wyraźnie obydwie sfery – religijną i patriotyczną. Wychowanie i kształcenie świadomości, we dworach szlacheckich miało trzy wyraźne stopnie – wychowanie patriotyczne i religijne w XIX w.
  6. Analiza minionych dziejów naszej rodziny dostarcza nam informacji o najważniejszych wydarzeniach w życiu każdego z naszych przodków. W dalszej kolejności, w miarę posiadania materiału źródłowego, dążymy do poznania i zrekonstruowania szczegółowego przebiegu życia interesujących nas osób. Genetyka, genealogia i medycyna w pigułce!
  7. Poród jest dla kobiety jedną z najważniejszych chwil w życiu. Chwil tych jednak w dawnych czasach było co najmniej kilka… Akuszerka dla rodzących kobiet była niemal niezbędna… Przeglądając metryki z różnych parafii na terenie Polski – szczególnie tam gdzie zapisy były prowadzone tabelarycznie, zauważyć można, że praktycznie każdy poród odbierany był przez miejscową akuszerkę. Czyli o babkach, nakazach i zakazach oraz „pomocach” przy rodzeniu zatwierdzanymi przez Kościół!

Te i wiele innych tematów znaleźć można tutaj.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*