Igrzyska za drutami

Od 10 września 2014 r. w Muzeum Sportu i Turystyki trwa wystaw „Igrzyska za drutami”.  Jest to prezentacja wyjątkowej kolekcji zbiorów Muzeum związanych z Igrzyskami Obozowymi, zorganizowanymi przez polskich jeńców w Oflagu II C Woldenberg w 1944 roku, a także z zawodami sportowymi lat olimpijskich w Stalagu XIII A Langwasser, Oflagu VII A Murnau, Oflagu II D Gross-Born.

Kolekcja ta zawiera ponad 150 własnoręcznie zrobionych przez jeńców przedmiotów: dokumentów, pucharów wykonanych z aluminiowych menażek, dyplomów, afiszy etc. Wszystkie eksponaty wykonane w trudnych obozowych warunkach, pomimo upływu ponad 70 lat, zachowały się w idealnym stanie. Są jedynym tego typu zbiorem muzealnym na świecie, nawiązującym do międzynarodowych Igrzysk organizowanych podczas II. wojny światowej.

Igrzyska w Stalagu XIII A odbyły się w dniach 1-7 września 1940 roku. Wzięli w nich udział jeńcy z Anglii, Belgii, Francji, Holandii, Jugosławii i Polski. Musiały być zorganizowane w warunkach pełnej konspiracji. Międzynarodowy Komitet Jenieckich Igrzysk Olimpijskich (w jego skład wchodzili Anglik, Francuz i Polak) zadecydował, że igrzyska odbędą się w następujących konkurencjach: strzelanie z łuku, skok z miejsca, pchnięcie kulą, kolarstwo, siatkówka i bieg na 50 m „karną żabką” (ulubiona kara niemieckich strażników). Wszystkie nagrody w igrzyskach były wykonane przez jeńców z materiałów dostępnych w obozie. A największym fenomenem igrzysk był ceremoniał olimpijski (flaga, znicz, hymn i przysięga).

Igrzyska w Oflagu II C Woldenberg odbyły się, za zgodą komendanta obozu, w dniach 23 lipca – 13 sierpnia 1944 roku. Igrzyskom towarzyszyła wielka aktywność całej obozowej społeczności.

W oflagach Niemcy przyzwalali na aktywność sportową i kulturalną. Czasami były ograniczenia, (…) W stalagach Niemcy zabronili jakiejkolwiek aktywności sportowa, choć zakaz ten był niezgodny z konwencją genewską. Jeńcy oczywiście się przeciwko temu buntowali. W 1940 r. w stalagu XIIIA Langwasser pod Norymbergą zorganizowali nawet Międzynarodowe Konspiracyjne Igrzyska Jenieckie. Za uczestnictwo w nich groziło zamknięcie w karcerze, a nawet śmierć. Co ciekawe, jedną z dyscyplin na tych zawodach był tzw. karna żabka, czyli podstawowa kara stosowana w obozie za uprawianie sportu” – powiedziała Rzeczpospolitej kustosz wystawy Agnieszka Fietkiewicz-Zapalska.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*