II RP: cienie i blaski. Próba bilansu z perspektywy stulecia | Konferencja naukowa

Oddziałowe Biuro Badań Historycznych IPN w Warszawie organizuje ogólnopolską konferencję naukową „II RP: cienie i blaski. Próba bilansu z perspektywy stulecia”, której nasz portal został patronem medialnym.

Sympozjum odbędzie się we wtorek 8 listopada 2022 r. w  Przystanku Historia – Centrum Edukacyjnym IPN im. Janusza Kurtyki w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 21/25. Początek o godz. 9.00.

Stulecie zamachu na prezydenta Gabriela Narutowicza z jednej strony, a decyzja o budowie portu w Gdyni z drugiej stały się pretekstem do podjęcia próby obiektywnego i otwartego spojrzenia na bilans II RP, w ramach którego trzeba pochylić się zarówno nad osiągnięciami, sukcesami, jak i porażkami młodego polskiego państwa.

W opinii publicznej, a niekiedy i w świecie naukowym można dostrzec uproszczony obraz międzywojennej Polski: bądź jednoznacznie pozytywny, bądź zdecydowanie krytyczny. Oba te podejścia stanowią przejaw (de)mitologizacji II RP. Proces ten ułatwia zarówno dziedzictwo kilkudziesięciu lat komunistycznej propagandy, jak i odreagowanie PRL-owskiej polityki historycznej, a ponadto wciąż aktualne, choć reinterpretowane spory polityczne sięgające korzeniami okresu międzywojnia.

Oczywiście, w obu narracjach można odnaleźć realne zjawiska. Bohaterska i zwycięska walka o granice, bezprecedensowe postępy w przezwyciężaniu dziedzictwa trzech zaborów, wielkie inwestycje, szybki rozwój infrastruktury, odrodzenie kultury i nauki czy budowa pozycji międzynarodowej współistniały z poważnymi kryzysami politycznymi i gospodarczymi, odchodzeniem od demokracji, napięciami narodowościowymi czy trudnymi relacjami z sąsiadami. Rozumiejąc rzeczywistość międzywojnia w całej jej złożoności, warto – z perspektywy stulecia – podjąć próbę obiektywnego i otwartego spojrzenia na bilans II RP, w ramach którego trzeba pochylić się zarówno nad osiągnięciami, sukcesami, jak i porażkami młodego polskiego państwa.

Pojedyncza konferencja i publikacja oczywiście nie wyczerpią tej niezwykle bogatej problematyki, ułatwią jednak dalsze, bardziej pogłębione badania, oferując nowe spojrzenie na epokę.

Dla zainteresowanych, którzy nie będą mogli wziąć w nim udziału osobiście zorganizowaliśmy transmisję na kanale YouTube warszawskiego Oddziału IPN.

Niżej linki do poszczególnych paneli:

Panel 1 SPOŁECZEŃSTWO

Panel 2 POLITYKA

Panek 3 INSTYTUCJE

Panel 4 PAŃSTWO

Panel 5 KONTEKST MIĘDZYNARODOWY

II RP: cienie i blaski – Keynote speaker: prof. Marek Kornat

Comments are closed.