Ikonografia staropolska a nauki pomocnicze historii

Sekcja Nauk Pomocniczych Historii Koła Naukowego Historyków Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego organizuje Ogólnopolską Studencko-Doktorancką Konferencję Naukową Ikonografia staropolska a nauki pomocnicze historii, która odbędzie się w dniach 7–8 maja 2015 r. w Krakowie.
Celem konferencji jest ukazanie rozlicznych funkcji i treści ideowych, jakie niosą ze sobą rozmaite zabytki ikonografii z okresu staropolskiego. Pragniemy skoncentrować się przede wszystkim na szeroko rozumianej problematyce źródłoznawczej odnoszącej się do tego zagadnienia, ujmując ją jako przedmiot badań historycznych, a zwłaszcza nauk pomocniczych historii, takich jak heraldyka, sfragistyka, nauka o znakach władzy i państwa, kostiumologia, numizmatyka, język i kultura literacka w relacji ze źródłami wizualnymi. Interesują nas metody i narzędzia stosowane do badań nad źródłami ikonograficznymi oraz kryteria, jakimi powinien kierować się badacz w weryfikacji prawdziwości zawartych w nich informacji. Poprzez właściwą interpretację średniowiecznych i nowożytnych źródeł wizualnych pragniemy ukazać staropolską ikonografię jako dziedzinę pozwalającą poznać kulturę materialną i duchową tej epoki.
Zakres chronologiczny konferencji obejmuje całą epokę staropolską (średniowiecze – nowożytność). Zakres tematyczny wyznaczają rozmaite kategorie źródeł ikonograficznych, szczególnie te będące przedmiotem zainteresowania nauk pomocniczych historii : herby, pieczęcie, znaki władzy, atrybuty urzędów i urzędników, monety, ubiór, grafika i iluminatorstwo książkowe.
Zaproszenie do udziału w konferencji jest w pierwszej kolejności adresowane do historyków, historyków sztuki oraz historyków literatury. Jesteśmy jednak otwarci zarówno na zgłoszenia przedstawicieli innych nauk historycznych, jak również na propozycje tematów referatów, które wychodzą poza zaproponowany zakres tematyczny i chronologiczny, ale poświęcone są analizie źródeł ikonograficznych.
Wystąpienie powinno być oparte przynajmniej na jednym źródle, a jego czas nie powinien przekraczać 20 min.
Chętnych do czynnego udziału w konferencji prosimy o wypełnienie formularza internetowego znajdującego się pod adresem: https://docs.google.com/forms/d/1hCmwnNAKYlR3buQVEBzAMEizDMrjecCJeSOr5tnqqW8/viewform?c=0&w=1.
Na zgłoszenia organizatorzy czekają do 31 marca 2015 r. Lista przyjętych referatów zostanie ogłoszona najpóźniej 7 kwietnia 2015 r.

Opłata konferencyjna wynosi 70 zł (dla członków KNHS UJ – 30 zł). Do jej uiszczenia zobowiązane są osoby, które wcześniej otrzymały informację o przyjęciu referatu na konferencję.

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres e-mail: [email protected]

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*