Instytut Historii UW digitalizuje starodruki

Połowa kolekcji cennych starodruków, jakie posiada Biblioteka Instytutu Historii UW jest już udostępniona w formie cyfrowej. Trwają prace nad pozostałą częścią zbiorów.

Kolekcja starodruków, licząca 1003 teksty wydane od XVI do XVIII wieku to najbardziej wartościowa część zbiorów Biblioteki Instytutu Historii UW. Należą do niej m.in. takie teksty jak egzemplarz dzieła prawniczego Decisiones Johanna Koeppena, należący niegdyś do ostatniego króla Polski – Stanisława Augusta Poniatowskiego, czy też cenne druki z Pomorza i terenu dawnych Prus pochodzące z dawnych historycznych kolekcji m.in. dawnej Biblioteki Senatu Gdańskiego i dawnej biblioteki zamku w Malborku.

Do najcenniejszych gedanianów w kolekcji należy drugi w Polsce egzemplarz dzieła Thomasa Sprata “The History of the Royal Society of London for the Improving of Natural Knowledge” (Londyn 1667). Na jego karcie tytułowej widnieje dedykacja Henriego Oldenburga, sekretarza Królewskiego Towarzystwa, dla słynnego astronoma Jana Heweliusza. W zbiorach znajdują się również rzadkie druki kartograficzne.

Starodruki w wersji cyfrowej dostępne są na stronie: http://www.starodruki.ihuw.pl/

Digitalizacja trwa od wielu miesięcy. W Internecie można już oglądać 416 tytułów. Aktualnie trwają prace nad skanowaniem i publikacją kolejnych dzieł.

Projekt digitalizacji zainicjowała Fundacja Naukowa Przyjaciół IH UW „Klio” i Muzeum Historii Polski przy dofinansowaniu z programu „Dziedzictwo Cyfrowe” Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kontynuacja projektu jest możliwa dzięki kolejnemu grantowi – tym razem ze środków Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.

Źródło informacji: PAP

Fot. Wikimedia commons

Anna Stypułkowska

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*