Inteligentni prehistoryczni przodkowie

Cztery lata temu w RPA dokonano odkrycia dotyczącego naszych prehistorycznych przodków. Odnaleziono szkielety homo naledi początkowo wyglądały one dość prymitywnie w stosunku do współczesnych ludzi.

Odkryto jednak, że ten gatunek pojawił się wcześniej niż przypuszczano. Kości odnaleziono niedaleko Johannesburga w 2013 roku. Ustalono wtedy, że homo naledi żył w czasach kiedy istniał gatunek poprzedzający homo sapienshomo erectus. W nowych badaniach naukowcy użyli sześciu technik datowania. Datę istnienia tego gatunku ustalono pomiędzy 335000 lat i 236000 lat przed naszą erą. Dowodzi to, że naledi współistniał z wczesnym homo sapiens. Naukowcy odszukali 15 szkieletów w głębokich częściach jaskini. Uważają, że ten gatunek wprowadzał tam ciała zmarłych. Wykluczono inne wyjaśnienia dotyczące tego, w jaki sposób ciała mogły się tam znaleźć. Mózg homo naledi jest stosunkowo mały jednak, nie wielkość tego organu decyduje o jego złożoności. W okolicy odkryto również różnego rodzaju narzędzia, które mogli produkować homo naledi. W jaskini Star odkryto komorę, którą nazwano Lesedi w jej wnętrzu odkryto prawie kompletny szkielet dorosłego samca tego gatunku. Kości znalezionego osobnika są bardzo kruche, ale bardzo dobrze zachowane. Do zbadania pozostał jeszcze bardzo duży teren, w którym najprawdopodobniej pozostaje jeszcze wiele do odkrycia.

Fot.: Wikimedia Commons

Natalia Piechowiak

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*