Kiedy świat idzie do przodu pełną parą… Co się zmieniło, a co nie chciało się zmienić w XIX w.

Studencki Klub Międzyepokowych Badań Historycznych ma zaszczyt zaprosić  na Ogólnopolską Interdyscyplinarną Sesję Naukową „Kiedy świat idzie do przodu pełną parą… Co się zmieniło, a co nie chciało się zmienić w XIX w.”, która odbędzie się w dniach 21-22 lutego 2019 roku w Sali Kolumnowej w budynku Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego.

XIX wiek słusznie uważany jest w historiografii za wyjątkowy, a większość badaczy uznaje go za osobną epokę – i to do tego stopnia charakterystyczną i szeroką, że wymagającą osobnych studiów na uniwersytetach odbywających się w specjalnie do tego powołanych zakładach i katedrach. Rzeczywiście rok 1789 przynosząc rewolucję we Francji zmienił oblicze świata i rozpoczął proces bardziej dynamicznych niż kiedykolwiek dotąd przemian mentalnych, technicznych, światopoglądowych, religijnych, czy wreszcie i politycznych. Łączącym te wszystkie aspekty dzieckiem roku 1789 są rewolucje rosyjskie 1917 r., będące jednocześnie jakością nową otwierającą kolejną epokę. Ale nie wszystko w XIX w. zmieniało się tak szybko, nie wszystko w ogóle chciało się zmieniać. Stary świat potrafił się bronić i potrafił atakować, doprowadziło to z jednej strony to dalszego egzystowania części występujących od wieków zdarzeń, ale równie często do olbrzymich przekształceń w środowiskach oddanych tradycji. Dziewiętnaste stulecie stanęło więc pod znakiem walki starego z nowym i właśnie tą walkę postanowiliśmy ustanowić tematem przewodnim naszej konferencji.

Jako ramy chronologiczne przyjmujemy lata 1789-1917/1918. Nie są one jednak ścisłe, ale orientacyjne – wszystko ma bowiem swoje źródła i swoją recepcję, cenimy sobie zatem spojrzenie nowożytników i historyków XX w. Konferencja ma charakter interdyscyplinarny dlatego równie interesujące będzie dla nas spojrzenie z perspektywy warsztatu i pytań stawianych przez inne nauki: socjologię, psychologię, politologię, antropologię, kulturoznawstwo, historię literatury i historię sztuki. Do udziału zapraszamy zarówno pracowników naukowych, jak i badaczy niezależnych, studentów oraz doktorantów.

Spośród zagadnień, które powinny zostać poruszone przez prelegentów, proponujemy zająć się przede wszystkim:
– Zmieniającym się bądź nie systemem prawnym (w tym kwestiami ustrojowymi)
– Nowymi ideologiami i ruchami politycznymi
– Rozwojem nowych technologii, gałęzi gospodarki i idei gospodarczych
– Kondycją społeczeństwa w okresie wielkich przemian
– Biografiami ludzi reprezentujących typowe i nietypowe dla w/w okresu postawy odnośnie w/w tematu konferencji (w tym biografie ideologów, polityków, wynalazców, przemysłowców, rewolucjonistów czy działaczy społecznych)
– Reakcją społeczeństwa na zachodzące bądź niezachodzące zmiany w skali mikro i makro;
– Szeroko pojętą rywalizacją postępu z tradycją (na różnych płaszczyznach, m.n. filozofii, polityki, architektury, nowinek technicznych, etc.)

Zgłoszenia do udziału czynnego w sesji naukowej przyjmujemy do 20 stycznia 2019 r. za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego pod adresem: https://docs.google.com/forms/d/1MaQhAuGWj-_nol9c2mL3CH4Iq4qTe36_aOsUQZPPFPE/edit

Czas wygłoszenia referatu nie powinien przekroczyć 20 minut. W przypadku dużej liczby zgłoszeń organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru referatów. Każda osoba, która zgłosiła chęć czynnego udziału w sesji naukowej, otrzyma informację o zakwalifikowaniu lub też o odmowie kwalifikacji, a ponadto program sesji najpóźniej tydzień po zakończeniu rejestracji.
Oplata za udział w sesji naukowej wynosi:
1. Z jednym obiadem wybranego dnia konferencji – 50 zł,
2. Z dwoma obiadami, po jednym każdego dnia – 70 zł.

Informacja o terminie i sposobie płatności zostaną podane po zakwalifikowaniu się.
W przypadku jakichkolwiek pytań pozostajemy do dyspozycji za pośrednictwem profilu na Facebooku (Studencki Klub Międzyepokowych Badań Historycznych) bądź poczty elektronicznej: [email protected] Informacje nt. konferencji mogą pojawiać się także na naszej stronie www.skmbh.pl. Link do wydarzenia –  https://www.facebook.com/events/271092200415247/

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*