Kobiety »na zakręcie« 1933/39–1990

Kobiety »na zakręcie« 1933/39–1990 to tytuł II ogólnopolskiej konferencji naukowej organizowanej przez Oddział Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu w ramach projektu badawczego realizowanego od 2012 r.

Głównym założeniem projektu jest wszechstronne ujęcie historii i roli kobiet w latac 1933/39–1990 poprzez prezentację ich dokonań –  również na obszarach dotąd nieznanych. Autorom projektu przyświeca idea, że odzyskiwanie, przywracanie i popularyzowanie pamięci historycznej o kobietach, tak zaangażowanych w opór społeczny, jak i będących motorem wielu przemian społeczno-kulturowych, może służyć lepszemu zrozumieniu historii politycznej i społecznej PRL.

Przygotowywana konferencja ma na celu interdyscyplinarne poszerzenie horyzontu badań o dziedziny pokrewne historii: socjologię, kulturoznawstwo, prawo, etykę oraz psychologię społeczną.

Poruszana w ramach konferencji problematyka koncentrować się będzie m.in na takich zagadnieniach jak:

 • Organizacje kobiece na tle zmian polityczno-ustrojowych
 • Obecność i jakość dyskursu feministycznego w Polsce po II wojnie światowej
 • Pamiętniki i wspomnienia – analizy dokumentów osobistych jako formy odzyskiwania historii kobiet
 • Udział kobiet w szeroko rozumianym aparacie władzy i/lub przemocy: niemieckim, radzieckim i polskim
 • Aspiracje zawodowe i edukacyjne kobiet
 • Patologie społeczne np. przestępczość kobiet, prostytucja, alkoholizm
 • Działalność kobiet w strukturach i środowiskach zdominowanych przez mężczyzn
 • Ustawodawstwo „pro-kobiece” – litera prawa a rzeczywistość
 • Przemiany wzorców wychowawczych
 • Przemiany wzorców obyczajowych
 • Modele kobiecego awansu społecznego

Jednym z efektów konferencji będzie publikacja wystąpień.

Zgłoszenia udziału w konferencji z referatem przyjmowane są do 30 września 2014 r. Wraz ze zgłoszeniem przesłać należy abstrakt (maksymalnie 500 słów) oraz krótką notkę biograficzną.

Program konferencji zostanie ogłoszony w listopadzie 2014 r.

Więcej informacji: ipn.gov.pl 

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*