Kolonizacja Ameryki przyczyną ochłodzenia klimatu?

60 milionów osób – tyle wynosiła liczba ludności w Ameryce, zanim pojawił się tam Kolumb. W sto lat po przybyciu na te tereny osadników z Europy populacja Ameryki diametralnie się zmniejszyła i wynosiła jedynie 6 milionów! Badacze uważają, że spadek liczby populacji mógł być wynikiem ochłodzenia się klimatu.

Wraz z przybyciem na kontynent amerykański Europejczyków, przybyły także choroby (np. ospa i grypa), które zaczęły dziesiątkować tubylców. Do tej pory rdzenni Amerykanie umierali w wyniku wojen i głodu. Spadek populacji był przyczyną „małej epoki lodowcowej”, która miała miejsce między XVI a XIX wiekiem, podają naukowcy z University College London.

Badacze dodają, że wraz ze spadkiem liczby ludności zwiększała się areał porzucanych ziem uprawnych. W ich miejscu zaczęły pojawiać się lasy, które pochłaniały dwutlenek węgla, co ostatecznie doprowadziło do spadku temperatury na Ziemi o 0,15 stopni Celsjusza (wyniki badań podano w „Quartenary Science Reviews), a lodowce zaczęły się powiększać. Prowadzone analizy potwierdzają dane pozyskiwane z rdzeni lodowych wydobytych z Antarktydy, podaje prowadzący badania, Aleksander Koch.

Najnowsze badania i analizy wykazały, że ludzie wpływali na klimat dużo wcześniej, niż do tej pory uważano. Badacze byli zdania, że zmiany klimatyczne nastąpiły w wyniku rewolucji przemysłowej z przełomu XVIII i XIX wieku. Studia badawcze doprowadziły ich do wniosku, że działo się to już nawet 250 lat wcześniej.

Dokładne ustalenie liczby osób zamieszkujących Amerykę Północną, Środkową i Południową przed przybyciem Europejczyków jest niezwykle trudne. Wykorzystuje się do tego między innymi spisy kolonistów, ale nie jest to miarodajna metoda. Obecnie badacze podzielili Amerykę Północną i Południową na 119 regionów. Zbadane źródła pozwalają stwierdzić, że w czasach prekolumbijskich w Amerykach żyło około 60,5 miliona ludzi. Sto lat od pojawienia się Kolumba i europejskich osadników, populacja zmniejszyła się o 90 procent, co świadczy o tym, że w wyniku wojen i chorób zginęło 50 milionów ludności, czyli około 10 procent populacji całej planety.

Według Kocha spadek liczby ludności nie był jedyną przyczyną ochłodzenia klimatu, ale bardzo znaczącą. Badacz podaje, że wziąć należy pod uwagę także aktywność słoneczna i spadek aktywności wulkanów.

Źródło: dzienniknaukowy.pl, ucl.ac.uk

Karolina Charchowska

One Comment

  1. Był wynikiem czy przyczyną? Piszecie w artykule dwie różne rzeczy.

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*