Kresy Wschodnie Rzeczypospolitej – ludzie stamtąd | Konferencja naukowa

Studenckie Koło Naukowe Historyków im. Karola Maleczyńskiego przy Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego zaprasza do udziału we współorganizowanej z Fundacją Polskie Kresy Wschodnie, przy współpracy z wrocławskim oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej oraz Stowarzyszeniem Wspólnota Polska
ogólnopolskiej III Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej Kresy Wschodnie Rzeczypospolitej – ludzie stamtąd,
która odbędzie się we Wrocławiu w dniach 5-7 grudnia 2014 r.

Trzecia edycja (wcześniej realizowane były przez ośrodek w UMK w Toruniu) dotyczyć będzie historii najnowszej, tak ważnej dla ziem i mieszkańców Kresów. W szczególności pragniemy skupić się na takich wydarzeniach jak:
1) Deportacje obywateli Rzeczypospolitej dokonane w latach 1939-1946; 2) zbrodnie UPA na ludności polskiej 1943-47;
3) Akcja „Burza” na Kresach Wschodnich.

Jednocześnie celem projektu jest włączenie uzdolnionej młodzieży polskiej i polonijnej ze Wschodu do prowadzenia badań w tym zakresie, dlatego prócz czasu na wystąpienia prelegentów, głównie drugiego dnia Konferencji, planowane są warsztaty z ekspertami oraz debaty, które pozwolą studentom doskonalić ich metody prowadzenia badań.

Konferencja adresowana jest nie tylko do studentów historii czy kierunków humanistycznych w ogóle – zależy nam na ujęciu tematu z różnych perspektyw, zwłaszcza na spojrzeniu osób bezpośrednio stamtąd pochodzących.

Tutaj znajdziesz program

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*