Niesamowite mapy O-T. Średniowieczna wizja świata | Galeria map » Historykon.pl
Ostatnie wydarzenia z kalendarium historycznego

Niesamowite mapy O-T. Średniowieczna wizja świata | Galeria map

Niesamowite mapy O-T. Średniowieczna wizja świata | Galeria map

Zanim doszło do wielkich odkryć geograficznych, ludzie wiedzieli o istnieniu jedynie trzech kontynentów: Europy, Afryki i Azji. I uwzględniając te trzy, tak tworzono mapy: przedstawiając okrąg (O) przedzielony na trzy części (T), dzieląc go na Azję, zajmującą połowę obszaru oraz Afrykę i Europę, zajmującą po około jednej czwartej świata. Taki układ nie tylko mówi nam, jak ówcześni ludzie postrzegali świat, ale także odzwierciedla pogląd charakterystyczny dla średniowiecza: religijny. Litera T przypomina bowiem kształtem krzyż. Zapraszamy do ciekawej galerii wybranych map O-T.

 

Mapa z włoskiego manuskryptu

Mapa z włoskiego manuskryptu

mappa mundi

X wiek

X wiek

Tak zmieniły się mapy wizualnie. Mapa z XVI wieku, wychodząca ze stylu O-T

PartnerzyPrzewiń do góry