Miejsce na „Przyjaźń”? Relacje polsko-białoruskie a geoekonomia przestrzeni postsowieckiej

W dniu 13 lutego 2020 roku o godz. 17.00 w Bibliotece im. Janusza Kurtyki przy ul. Rakowieckiej 37 w Warszawie odbędzie się debata pt.: Miejsce na „Przyjaźń” ? Relacje polsko-białoruskie a geoekonomia przestrzeni postsowieckiej”

Podczas dyskusji zaproszeni goście: pani Anna Maria Dyner ( analityczka, Polski Instytut Stosunków Międzynarodowych), pan Witold Jurasz ( publicysta, dyplomata, Ośrodek Analiz Strategicznych ), pan Wojciech Jakóbik ( analityk sektora energetycznego, Kolegium Europy Wschodniej na Uniwersytecie Warszawskim ) pochylą się nad następującymi zagadnieniami :

• zarys historii uzależnienia ekonomicznego (energetycznego) Białorusi od Związku Sowieckiego (Rosji);
• miejsce Polski i Białorusi w sowieckim (rosyjskim) systemie geoekonomicznym (energetycznym);
• polityka energetyczna Rosji wobec Białorusi po 1991 r., problem integracji gospodarczej i politycznej;
• stosunki polsko-białoruskie po 1991 r. w kontekście polityki energetycznej Rosji;
• „polska oferta” energetyczna dla Białorusi jako prozachodnia alternatywa dla polityki białoruskiej;
• wnioski i recepty dla stosunków polsko-białoruskich.

Dyskusję poprowadzi pan Bartosz Tesławski ( dziennikar, Eastbook )

Podobnie jak w pierwszej edycji projekt zakłada zorganizowanie od kilku do kilkunastu debat z udziałem naukowców i specjalistów, reprezentujących różne dyscypliny: historyków, politologów, ekspertów z zakresu stosunków międzynarodowych, ekspertów z zakresu komunikacji, dziennikarzy i publicystów. Debaty, wchodzące w skład cyklu pogrupowane są tak jak w poprzedniej edycji w cztery główne bloki tematyczne a każdy z nich dotyczył relacji Polski z innym krajem. W tej odsłonie wspólnie z ekspertami zbadamy stosunki Polski z Białorusią, Litwą, państwami bałtyckimi i państwami grupy V4.

Zbadane w poprzedniej odsłonie cyklu zagadnienia związane z relacjami polsko-niemieckimi, polsko-rosyjskimi, polsko-ukraińskimi i polsko-żydowskimi nie zostaną jednak całkowicie porzucone a pogłębione. Co jakiś czas proponowana będzie debatę typu case study, w ramach której organizatorzy spojrzą na przedyskutowane już w zeszłym roku stosunki z perspektywy konkretnie zdefiniowanych i rozogniających je kazusów.
Większość z debat, jak w poprzedniej edycji, prowadzona jest przez eksperta, moderującego spotkanie i zaangażuje trzech panelistów, zapewniających spojrzenie na omawiane zagadnienia z różnych perspektyw.

Przyczynkiem do pochylenia się nad opisywanym powyżej projektem stały się komentowane szeroko od lat w debacie publicznej problemy w sferze spojrzenia na wspólną przeszłość Polski i jej partnerów. Mając świadomość trudności związanych z różnie ukształtowaną pamięcią zbiorową, ale także ich wpływu na postrzeganie Polski zagranicą, Fundacja prowadzi projekt o podwójnym i komplementarnym celu: deskryptywnym, polegającym na założeniu konieczności przeanalizowania najważniejszych problemów, określenia ich genezy i charakteru oraz celu o charakterze normatywnym, a więc związanym z podjęciem próby określenia metod i kierunków odpowiedzi na wyniki diagnozy. Świadczy to jednocześnie o chęci dotarcia do istoty problemu, jak i o pragmatycznym i odpowiedzialnym, nakierowanym na wsparcie instytucji publicznych, nastawieniu organizatorów.

Biblioteka im. Janusza Kurtyki, w tym odbywające się w niej debaty z cyklu „Historia, prawda, teraźniejszość. Jak prowadzić stosunki międzynarodowe w kontekście przeszłości? 2.0” utrzymywana i rozwijana jest w ramach zadania Podium – trójpłaszczyznowy i trójstopniowy rozwój Fundacji im. Janusza Kurtyki. W stronę umiędzynarodowienia, innowacyjności i pełnej profesjonalizacji działalności edukacyjnej, „parasolowej” i związanej z promocją Rzeczypospolitej Polskiej. Działanie sfinansowane ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030”

Więcej informacji o spotkaniu na stronie www.fundacjakurtyki.pl.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*