Najnowsze techniki dokumentacyjne w archeologii – szansa czy pułapka

Do końca kwietnia można zgłaszać tematy wystąpień na konferencję naukową „Najnowsze techniki dokumentacyjne w archeologii – szansa czy pułapka”, która odbędzie się 12-13 czerwca w Warszawie.

Spotkanie będzie poświęcone nieinwazyjnym metodom prospekcji terenowej, tworzeniu baz danych GIS, LiDAR czy fotografii lotniczej z użyciem bezzałogowych statków latających. Są to metody coraz częściej stosowane przez polskich archeologów. Zdaniem organizatorów konferencji, ich użycie pozwala podnieść standardy prac wykopaliskowych oraz umożliwia spojrzenie na krajobraz archeologiczny z nowej perspektywy.

„Należy jednak pamiętać, że wprowadzenie nowoczesnych metod badawczych nie zwalnia z obowiązku zachowania wysokich standardów metodologicznych, które uwzględniają nowe źródła pozyskanych danych. Postęp techniczny w prowadzeniu dokumentacji terenowej nie powinien także pozostawać bez wpływu na wymogi stawiane archeologom przez urzędy konserwatorskie” – czytamy w zaproszeniu na wydarzenie.

Z tego powodu głównym celem tegorocznego spotkania jest sprowokowanie dyskusji dotyczącej korzyści i ograniczeń wynikających ze stosowania najnowszych metod prospekcji terenowej, wykonywania dokumentacji archeologicznej oraz obróbki pozyskanych danych i ich roli w badaniach archeologicznych.

Organizatorami konferencji jest polski oddział Computer Application in Archaeology and Quantitative Methods in Archaeology – międzynarodowego stowarzyszenia zrzeszającego od 1973 roku osoby stosujące różnorodne metody komputerowe na użytek archeologii, oraz Komisja ds. Innowacyjnych metod prospekcji i dokumentacji Zarządu Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich.

Spotkanie odbędzie się w Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie. Konferencji towarzyszyć będą warsztaty z zakresu skanowania laserowego 3D, zastosowania sprzętu geodezyjnego nowej generacji, zasad wykonywania dokumentacji fotogrametrycznej 3D oraz wykonywania zdjęć lotniczych za pomocą heksakoptera.

Szczegółowe informacje i formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie: http://pl.caa-international.org.

 

Źródło: www.naukawpolsce.pap.pl

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*