Najstarszy alfabetyczny tekst z Jerozolimy

Archeolodzy z Uniwersytetu Hebrajskiego odnaleźli alfabetyczną inskrypcję, pochodzącą z czasów Dawida i Salomona.

Podczas wykopalisk na Wzgórzu Świątynnym znaleziono fragment dzbana (dokładniej – pitosa) z napisem datowanym na X w. p.n.e. Inskrypcja wykonana została literami alfabetu protokananejskiego lub wczesnokananejskiego. Jest to jak dotąd najstarszy alfabetyczny zapis, jaki odnaleziono w Jerozolimie.

Napis jest fragmentaryczny i nie odpowiada żadnemu ze słów zachodniosemickich. Naukowy przypuszczają, że na glinianym naczyniu mogło zostać zapisane imię jego właściciela bądź zawartość dzbana.

Uchwyt pitosa, na którym widnieje inskrypcja, odnaleziono razem z pozostałościami sześciu innych, podobnych dzbanów. Zostały one wykorzystane do wzmocnienia gruntu pod budynkiem z X w. p.n.e.

Dr Eilat Mazar prezentuje odnaleziony fragment dzbana z inskrypcją. Fot. dzięki uprzejmości dr Eliat Mazar, autor: Ouria Tadmor

Badaniami kieruje dr Eilat Mazar, archeolog izraelska, która ma na swoim koncie znaczące odkrycia, przybliżające najstarszy okres historii Jerozolimy. Od wielu lat prowadzi badania w pobliżu Wzgórza Świątynnego.

Zdjęcie z nagłówka: Dzięki uprzejmości dr Eilat Mazar, fot. Ouria Tadmor

Anna Stypułkowska

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*