Odkryto starożytną wieś w Rzemienowicach

Dzięki zdjęciom lotniczym naukowcy wypatrzyli dziesięciohektarową starożytną wieś w Rzemienowicach w województwie świętokrzyskim sprzed około 2 tys. lat. Najprawdopodobniej tę osadę zamieszkiwali Wandalowie.

Podczas wykonywania zdjęć lotniczych w 2012 r., na jednym z nich badacze doszukali się desenia  na polach obsianych zbożem. Kolor roślin rosnących nad ukrytymi pod ziemią pozostałościami osady wyraźnie odróżniał się od otoczenia. Dzięki temu archeologowie mogli poznać kształt i rozmiary poszczególnych domostw – kilkuset półziemianek, domów słupowych i skupisk palenisk. Następnie badacze wykonali pomiary pola magnetycznego, wykorzystali georadar oraz zebrali z powierzchni zabytków głównie fragmenty naczyń ceramicznych i kamienne narzędzia. Na ich podstawie określili wiek osady na od ok. 300 lat p.n.e. – 400 lat n.e. W tym roku naukowcy przystąpili do niewielkich wykopalisk.

Zdaniem części badaczy, około 2 tys. lat temu ten teren mógł być zamieszkiwany przez jeden z ludów germańskich. Na podstawie źródeł pisanych wskazują oni, że mogli być to Wandalowie.

Podczas wykopalisk kierowanych przez Jana Bulasa z Insytutu Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego zbadano relikt jednej z półziemianek w Rzemienowicach. Zdaniem badaczy, to była lekka konstrukcja, prawdopodobnie o plecionkowej konstrukcji ścian, dachu wspartym na słupach nośnych (tzw. metoda na sochę i ślemię).

Kierownik projektu badawczego, Piotr Wroniecki stwierdził, że osada zlokalizowana w Rzemienowicach doskonale wpisuje się w schemat rozplanowania osad z tego okresu. Wbrew dawniejszym opiniom wsie w tym okresie były duże. Ta mogła mieć powierzchnię ponad 10 ha. Jego zdaniem, oprócz sporych rozmiarów osady składały się w trzech podstawowych komponentów: półziemianek, długich domów słupowych i dużych skupisk palenisk. Między półziemiankami znajdowały się również duże piece służące do wypalania naczyń ceramicznych lub wapna.

Badania archeologiczne nieinwazyjne w Rzemienowicach prowadzone były dzięki środkom uzyskanym z Narodowego Centrum Nauki, w ramach konkursu Preludium pt. „Ukryte krajobrazy kulturowe zachodniomałopolskich wyżyn lessowych”. W badaniach brali udział archeolodzy i geofizycy z Polski, Irlandii, Niemiec, Czech i Słowacji.

Źródło: polsatnews.pl

Fot.: Wikimedia Commons

Emilia Ostapowicz

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*