Ogólnopolska konferencja naukowa „Fenomen Polskiego Państwa Podziemnego”

Ogólnopolska konferencja naukowa „Fenomen Polskiego Państwa Podziemnego” – Warszawa, 16-17 października 2014

We wrześniu 2014 r. przypada 75. rocznica powołania przez gen. Michała Tokarzewskiego-Karaszewicza Służby Zwycięstwu Polski. Z tej okazji Instytut Pamięci Narodowej we współpracy z Zamkiem Królewskim w Warszawie organizują ogólnopolską konferencję naukową zatytułowaną „Fenomen Polskiego Państwa Podziemnego”. W trakcie konferencji zaprezentowane zostaną referaty opisujące zarówno struktury wojskowe, jak i cywilne Polskiego Państwa Podziemnego. W zamykającym konferencję panelu dyskusyjnym, do udziału w którym zaproszeni zostali wybitni badacze zajmujący się tą tematyką, poruszone zostaną zagadnienia związane ze stanem badań nad Polskim Państwem Podziemnym. Podjęta zostanie także próba odpowiedzi na pytanie, na czym polegał fenomen Polskiego Państwa Podziemnego oraz jaki jego obraz funkcjonuje w świadomości współczesnych Polaków.

Obrady konferencją odbędą się na Zamku Królewskim w Warszawie (Arkady Kubickiego), wstęp wolny.

Serdecznie zapraszamy.

Informacje dodatkowe: [email protected]

 

PROGRAM

16 października 2014 r.

SESJA I

dr Marcin Przegiętka (Instytut Pamięci Narodowej), U progu okupacji. Główny Urząd Bezpieczeństwa Rzeszy o Polsce w 1939 roku

prof. Grzegorz Mazur (Uniwersytet Jagielloński), Antyniemieckość jako podstawa ideowa i kierunek działania Polskiego Państwa Podziemnego i ZWZ-AK

Jan Bańbor (Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk), Obraz Polskiego Państwa Podziemnego w świetle dokumentacji niemieckich struktur policyjnych i wojskowych z lat 1939/1940–1945

SESJA II

Aleksandra Pietrowicz (Instytut Pamięci Narodowej), Główna Delegatura Rządu RP dla ziem polskich wcielonych do III Rzeszy (1940-1942) – zarys problematyki

dr hab. Piotr Majewski (Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów), Problem ochrony dóbr kultury w działalności Polskiego Państwa Podziemnego

dr Robert Zapart (Uniwersytet Rzeszowski), Geneza, zakres i zasady współdziałania Kościoła katolickiego oraz struktur cywilnych i wojskowych Polskiego Państwa Podziemnego

dr hab., prof. UG Jacek Tebinka (Uniwersytet Gdański), Rola Polskiego Państwa Podziemnego w strategii wojennej Winstona S. Churchilla

SESJA III

dr Marek Gałęzowski (Instytut Pamięci Narodowej), Organizacje polityczne Polski Podziemnej poza „grubą czwórką” na przykładzie konspiracji piłsudczykowskiej. Kilka postulatów badawczych

dr hab. Jarosław Rabiński (Katolicki Uniwersytet Lubelski), Centralny Komitet Organizacji Niepodległościowych – próba nowego spojrzenia

dr Krzysztof Małysa (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. rotmistrza W. Pileckiego w Oświęcimiu), Myśl polityczna i społeczna Unii

Marek Hańderek (Instytut Pamięci Narodowej), Wchłonięcie czy przejęcie? Unia i Stronnictwo Pracy po połączeniu

SESJA IV

Marcin Maruszak (redakcja kwartalnika „Tajna Historia Rzeszowa”), Stosunek Stronnictwa Ludowego „Roch” do AK i konspiracyjnych struktur  poakowskich na przykładzie podokręgu Rzeszów AK-„NIE”-DSZ

dr Wojciech Muszyński (Instytut Pamięci Narodowej), Udział obozu narodowego w procesie tworzenia i rozbudowy struktur politycznych Polskiego Państwa Podziemnego

Maciej Żuczkowski (Instytut Pamięci Narodowej), Koło o Trójkącie. Stosunek PPS-WRN do Stronnictwa Ludowego w latach 1939–1945

17 października 2014 r.

SESJA V

dr Paweł Rokicki (Instytut Pamięci Narodowej), Polska Walcząca w powiecie oszmiańskim, czyli słów kilka o wojskowych i cywilnych strukturach Polskiego Państwa Podziemnego na Ziemiach Północno-Wschodnich II RP

Dominika Pasich (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie), Działalność SZP-ZWZ-AK na terenie powiatu olkuskiego

dr Anna Pachowicz (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie), Z działalności AK Tarnów pod kierownictwem Stefana Musiałka-Łowickiego

dr Ksawery Jasiak, (Instytut Pamięci Narodowej) „Burza” w Inspektoracie Częstochowskim AK. Przyczyny, przebieg, skutki

SESJA VI

dr Dawid Golik (Instytut Pamięci Narodowej), Razem przeciw bolszewikom. Niemieckie próby nawiązania współpracy z Armią Krajową w drugiej połowie 1944 r. na wybranych przykładach z terenu Okręgu AK Kraków

dr Maciej Korkuć (Instytut Pamięci Narodowej), Wygrać z Niemcami. Co potem? Polskie podziemie wobec zagrożenia sowieckiego w latach 1939–1943

dr Karol Sacewicz (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski), Porozumienie Antykomunistyczne „Blok” wobec komunistów i komunizmu (1939–1944)

SESJA VII

dr Marcin Urynowicz (Instytut Pamięci Narodowej), Życie i śmierć Ludwika Rostkowskiego. Człowiek „Żegoty” pod pręgierzem nazizmu i komunizmu

dr Paweł Borek (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej), Generał Ludwik Bittner „Halka” (1892–1960). Od służby w Legionach Polskich do dowództwa 9. Dywizji Piechoty Armii Krajowej

Grzegorz Rutkowski (Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk), Kadry i organizacja komórki zrzutów Oddziału V KG ZWZ-AK

dr Piotr Stanek (Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu), Powstańcy warszawscy w niewoli niemieckiej (1944–1945)

Izabella Maliszewska (Muzeum Warszawy), Ratowanie zabytków staromiejskich podczas Powstania Warszawskiego w kontekście działania władz cywilnych

SESJA VIII

dyskusja panelowa zatytułowana „Polskie Państwo Podziemne – stan badań, pamięć, dziedzictwo” z udziałem prof. dr. hab. Bogdana Chrzanowskiego, prof. dr. hab. Grzegorza Mazura i dr. hab. Rafała Wnuka

 

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*