Pakt Ribbentrop – Mołotow a prawda historyczna

Na stronie internetowej dotyczącej paktu Ribbentrop – Mołotow ministerstwo obrony Rosji opublikowało archiwalia z czasów II wojny światowej. Ma to zapewnić :ochronę prawdy historycznej”.

23 VIII 1939 roku III Rzesza i Związek Socjalistycznych Republik Sowieckich zawarły formalny pakt o nieagresji. Tajny protokół tego paktu zakładał zajęcie terytoriów między innymi Litwy, Łotwy, Estonii, Polski przez sygnatariuszy porozumienia. Pakt Ribbentrop – Mołotow nazywany jest także IV rozbiorem Polski.

Archiwalia, które pochodzą z Archiwum Centralnego resortu obrony Rosji zostały umieszczone na stronie pakt1939.mil.ru. Ciekawym dokumentem wśród zbiorów jest opis przygotowań ataku sił niemieckich na Polskę w 1939 roku. Został on sporządzony przez generała Hermanna Boehme – jednego z dowódców 2. Korpusu Armijnego Wehrmachtu.

Inny dokument to odręczna notatka z 1938 roku Borisa Szaposznikowa, szefa Sztabu Generalnego Armii Czerwonej. Dokument zawiera oceny zagrożenia innych państw dla ZSRS, w tym Polski.

W archiwaliach znajdują się także dokumenty Lwa Mechlisa, szefa Zarządu Politycznego Armii Czerwonej, z 1939 roku. Mechelis opisuje w tychże dokumentach radość Ukraińców z wkroczenia na ich terytorium wojsk sowieckich.

Ministerstwo obrony ma nadzieję, że publikowane po raz pierwszy dokumenty, będą stanowiły fundament, dzięki któremu każdy będzie mógł zrozumieć, dlaczego podejmowano konkretne decyzje.

Źródło: belsat.eu

Karolina Charchowska

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*