Patroni roku 2017 – Sejm przyjął uchwałę

Piłsudski, Kościuszko, Conrad-Korzeniowski, Chmielowski, Koźmiński. Co łączy te nazwiska? Otóż powinny one dominować w roku 2017 przy okazji wspomnień rocznicowych. Sejm przyjął uchwałę, w której zawarto postaci historyczne patronujące w przyszłym roku. Do zaszczytnego zestawu dołączona została także… rzeka Wisła.

Uczczenie marszałka Józefa Piłsudskiego jest związane z przypadającą na przyszły rok rocznicą 150.-lecia urodzin. W uchwale podkreślono m. in. rolę Marszałka w kształtowaniu programu polityki zagranicznej: „Józef Piłsudski był twórcą idei bliskiej współpracy narodów Międzymorza, utworzenia grupy państw z Europy Środkowo-Wschodniej, które stanowiłyby barierę przeciwko ekspansji sowieckiej Rosji i zabezpieczały niepodległość Polski.” Doceniono także wartość symboliczną osoby Piłsudskiego: „W okresie okupacji niemieckiej i kilkudziesięciu lat władzy sowieckiej nad Polską marszałek Józef Piłsudski stał się symbolem nieugiętej walki o niepodległość oraz przykładem dla kolejnych pokoleń polskich patriotów”.

Na przyszły rok przypada także 200. rocznica śmierci Tadeusza Kościuszki. Rok 2017 ma być więc upamiętnieniem tej wybitnej dla Polaków, ale i Amerykanów postaci. Należy pamiętać o insurekcji kościuszkowskiej, jego niezłomności w walce o niepodległość polską (ale i amerykańską). „Tadeusz Kościuszko zajmuje szczególne miejsce w panteonie narodowych bohaterów. Jest symbolem wolności i wzorem patrioty nie tylko dla obywateli Rzeczypospolitej Polskiej. Uosabiał najlepsze wartości: tolerancję i równość.”

„Jądro ciemności”, „Lord Jim”, „Smuga cienia”, „Tajny agent”, „Szaleństwo Almayera” to tymi powieściami do historii literatury przeszedł Józef Korzeniowski, który publikował pod pseudonimem Joseph Conrad. W przyszłym roku minie 160. rocznica urodzin pisarza. Sejm docenił uniwersalizm twórczości Conrada: „Już ponad 100 lat temu nakreślił wizję Europy bez granic, stanowiącą podstawę trwałego pokoju między europejskimi narodami. Wpływ twórczości Josepha Conrada na współczesną literaturę ma wymiar ponadczasowy, a jego dzieła (…) na zawsze weszły do kanonu lektur. Powstały pod wpływem literatury polskich romantyków dorobek pisarski Josepha Conrada zawiera uniwersalne wartości etyczne.”

Sejm upamiętnił także Adama Chmielowskiego, znanego bardziej jako św. brat Albert. Podkreślono, że działalność św. brata Alberta „przyczyniła się do utrwalenia wśród Polaków najważniejszych postaw społecznych oraz dały im nadzieję na niepodległość i sprawiedliwość społeczną na kolejne dziesięciolecia.”

W roku bieżącym mija również 100. rocznica śmierci błogosławionego Honorata Koźmińskiego, kapucyna, który całym swoim życiem dowiódł, że wartości, którymi się kierował i działania, jakie podejmował służyć miały drugiemu człowiekowi, a zwłaszcza temu najbiedniejszemu, najbardziej potrzebującemu.

Ciekawić może dodanie najdłużej polskiej rzeki jako patronki roku 2017. Uchwała uczciła 550. rocznicę pierwszego wolnego flisu na Wiśle. „Sejm RP oddaje hołd pokoleniom rodaków, którzy dzięki Wiśle i w oparciu o nią budowali tożsamość i potęgę państwa polskiego” – napisano w uchwale.

Źródło: dzieje.pl

Łukasz Gładysz

One Comment

  1. Luteranie prosili o uznanie roku 2017 rokiem Reformacji ze względu na 500-lecie wydarzenia, ale sejm oczywiście odrzucił. Zamiast tego jest brat Albert i rzeka Wisła.

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*