Patrzeć w przyszłość, szanując przeszłość

– To honor i wyróżnienie, że możemy stanowić swoisty pomost pomiędzy chlubną przeszłością, a teraźniejszością i przyszłością – powiedział Rektor-Komendant płk prof. dr hab. Mariusz Wiatr podczas uroczystości przejęcia dziedzictwa tradycji Szkoły Podchorążych Piechoty w Komorowie przez Wyższą Szkołę Oficerską Wojsk Lądowych we Wrocławiu.

W apelu wzięło udział wielu gości, wśród których znaleźli się: przedstawiciele władz państwowych, wojewódzkich i samorządowych, rektorzy uczelni Wrocławia, duchowni, byli komendanci wrocławskiej uczelni, dowódcy, kierownicy jednostek i instytucji wojskowych oraz służb mundurowych działających na terenie Wrocławia.

IMG_4182Ceremonia mogła się odbyć dzięki zaangażowaniu: Prezesa Koła Przyjaciół Szkoły Podchorążych Piechoty w Ostrowi Mazowieckiej – Ryszarda Ejchelkrauta, Prezesa Towarzystwa Przyjaciół Komorowa – Bogumiła Brzózki oraz Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka – Władysława Krzyżanowskiego. Zostali oni uhonorowani „Medalem Uczelni”.

Po uroczystości odbyło się otwarcie „Centrum Dydaktyczno-Szkoleniowego im. Szkoły Podchorążych Piechoty 1917-1939” i odsłonięcie tablicy pamiątkowej. Zaproszeni goście zostali zapoznani z jedynym w Polsce systemem symulacji taktycznej PACAST, kompleksowym symulatorem plutonu zmotoryzowanego wyposażonego w Kołowe Transportery Opancerzone ROSOMAK i wirtualną strzelnicą. Mogli także zobaczyć szturm na budynek z wykorzystaniem HUMMERÓW, pokaz sprzętu będącego na wyposażeniu wojska i grup rekonstrukcyjnych oraz pokaz musztry paradnej.

Piątkowa zbiórka była także okazją do wręczenia „Gwiazdy Afganistanu”. Zgodnie z Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, na wniosek Ministra Obrony Narodowej, odznaczenie to otrzymał kpt. Marek Śliwiński. Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę odznaczony został mjr Artur Szleszyński. Za wybitne zasługi, w szczególności za znaczące osiągnięcia szkoleniowe i dydaktyczne, w dowodzeniu, szkoleniu, pracy wychowawczej, eksploatacji środków technicznych i uzbrojenia, Rektor-Komendant wyróżnił nadaniem tytułu honorowego „Zasłużony Żołnierz RP” z odznaką w III stopniu płk. dr. Lesława Wełyczko i ppłk. dr. Marka Pytla.

– Od dzisiaj tradycje Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych i Szkoły Podchorążych Piechoty stanowią jedność. Hołdowanie im stanowi zaszczyt i wyzwanie dla całego stanu osobowego Uczelni – stwierdził na zakończenie spotkania płk prof. dr hab. Mariusz Wiatr.

***

Szkoła Podchorążych Piechoty

Szkoła Podchorążych Piechoty – spadkobierczyni i kontynuatorka Szkoły Rycerskiej – powstała 28 lutego 1917 r. na podstawie zarządzenia Naczelnego Dowódcy Polskiej Siły Zbrojnej generała Hansa Hartwiga von Beselera. Szkoła podjęła działalność w Komorowie 9 września 1917 r. Jej pierwszym komendantem został kpt. Sztabu Generalnego Marian Kukiel.

IMG_4164Na początku 1918 r. zwierzchnictwo nad Szkołą przejęła Królewsko-Polska Komisja Wojskowa, a z jej ramienia ppłk Leon Barbecki. Spośród słuchaczy Szkoły rekrutowała się pierwsza kompania wartownicza Belwederu – siedziby Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego. W latach 1917-1920 Szkoła prowadziła przyspieszone szkolenie, w związku z bardzo dużymi potrzebami frontów na kadrę dowódczą. W sierpniu 1921 r. utworzono kurs roczny dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej w stopniu oficerskim. Absolwenci kursu otrzymywali stopień podchorążego oraz prawo wstępu do szkół oficerskich innych rodzajów wojsk.

We wrześniu 1922 utworzono przy Szkole pierwszy rocznik Oficerskiej Szkoły Piechoty. Jesienią 1926 Oficerską Szkołę Piechoty i Szkołę Podchorążych połączono pod wspólną nazwą – Oficerska Szkoła Piechoty. W sierpniu 1928 r. Minister Spraw Wojskowych przemianował Oficerską Szkołę Piechoty na Szkołę Podchorążych Piechoty.

Absolwenci Szkoły brali udział w wojnie obronnej 1939 r. oraz toczyli walki na frontach II wojny światowej.

***

Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki

Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki jest uczelnią wojskowo-cywilną, prowadzącą dwustopniowe studia na trzech kierunkach.

Kształcą się tu przyszli dowódcy oraz studenci cywilni. Dodatkowo uczelnia prowadzi różnego rodzaju kursy (kwalifikacyjne, doskonalące, językowe, przeszkolenia kadry rezerwy).

Uczelnia stawia szczególny nacisk na wiedzę praktyczną, poprzez wszelkiego rodzaju ćwiczenia i praktyki, które kompleksowo przygotują studenta do przyszłej pracy w zawodzie.

Studiowanie w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki to nie tylko zdobywanie wiedzy w konkretnej dziedzinie, to przede wszystkim nauka na kierunkach gwarantujących w przyszłości znalezienie atrakcyjnej pracy.

W ramach Ruchu Studenckiego prowadzona jest działalność kół naukowych, sekcji zainteresowań, organizowane są sympozja, studenci uczestniczą w licznych projektach badawczych. Dzięki sekcjom zainteresowań studenci mogą rozwijać swoje pasje, m.ni.: nurkowanie, wspinaczkę wysokogórską, Krav Magę (walkę w bliskim kontakcie), narciarstwo, strzelanie paintballowe, jazdę konną.

tekst: mjr Piotr Szczepański

zdjęcia: WSOWL


Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*