Pochówek szczątków z Placu Litewskiego w Lublinie

W 2016 r. podczas prac archeologicznych odkryto ponad 400 pochówków na Placu Litewskim w Lublinie. Pochodziły one głównie z II poł. XVII i XVIII w. Teraz spoczęły one we wspólnym grobie na cmentarzu na Majdanku w Lublinie.

Prowadzący prace archeologiczne na rewitalizowanym Placu Litewskim w zeszłym roku odkryli ponad 400 pochówków, ułożonych w kilku warstwach, także pojedyncze kości. Nieliczne z nich były w trumnach. Jak poinformował miejski konserwator zabytków, Hubert Mącik, są to szczątki ludzi pochowanych na cmentarzu przy dawnym kościele ojców bonifratrów. Ten powstał w 1650 roku i funkcjonował do 1819 roku. Później zostali przeniesieni do obecnego szpitala im. Jana Bożego.

Badania antropologiczne wykazały, że najwięcej szczątków należało do mężczyzn w wieku 20-30 lat. Na wielu z nich widoczne są ślady po urazach m.in. na czaszkach, kościach klatki piersiowej czy kończyn. Część tych obrażeń to prawdopodobnie rany odniesione podczas walk. Badacze zauważyli również na wielu szkieletach zmiany będące wynikiem długotrwałych chorób.

W poniedziałek, 9 maja odbyła się msza w Archikatedrze Lubelskiej w intencji osób pochowanych na dawnym cmentarzu na Placu Litewskim. Następnie szczątki spoczęły we wspólnym grobowcu na cmentarzu komunalnym przy ul. Droga Męczenników Majdanka. Podczas mszy świętej w intencji zmarłych, prezydent Lublina Krzysztof Żak powiedział, że należy pamiętać o mieszkańcach, którzy tworzyli i umierali w tym mieście.

W 1654 r. Zakon Szpitalny Św. Jana Bożego został wprowadzony do kościoła i klasztoru w Lublinie. Początkowo bonifratowie mieścili się w drewnianych zabudowaniach. W latach 30. XVIII w. przenieśli się do murowanego klasztoru i kościoła. W latach 1818-19 zburzono zabudowania. Na tym miejscu powstał Plac Musztry. Zakonników przeniesiono do zespołu klasztornego pozostawionego przez karmelitów trzewiczkowych, gdzie w dalszym ciągu prowadzili szpital. Obecnie mieście się tam szpital im. Jana Bożego.

Obecny Plac Litewski w przeszłości należał do różnych właścicieli m.in. do Radziwiłłów, Lubomirskich czy Sanguszków. Sama nazwa placu „Litewski” zaczęła funkcjonować w latach 20. XIX w. Według legendy, to właśnie tym miejscu obozowali posłowie litewscy, uczestniczący w obradach Sejmu w 1569 r. Po przebudowie ma powstać nowa, „tańcząca” fontanna i drewniany podest. Będzie nowy układ ścieżek i alejek, mają zostać ustawione nowe ławki i wieloosobowe siedziska-leżaki. Zostaną odnowione tereny zielone, a nawierzchnia placu wymieniona. Na czerwiec planowane jest oddanie do użytku odnowionego placu.

Źródła: polsatnews.pl, fakt.pl, dzieje.pl, lublin.tvp.pl

Fot.: Wikimedia Commons

Emilia Ostapowicz

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*