Pod Baranami ten szczęsny czas… | Recenzja

Leszek Długosz, Pod Baranami ten szczęsny czas…

Piwnica po Baranami jest do dzisiaj najsłynniejszą sceną kabaretową w Polsce. Chociaż od jej powstania minęło już ponad pół wieku to popularność tego zjawiska nie słabnie, o czym świadczy drugie wydanie książki Leszka Długosza Pod Baranami ten szczęsny czas…

W tym roku mija 60 lat od założenia Piwnicy, przez którą przewinęło się wiele wybitnych osobowości tworzących jej klimat i nietuzinkowy charakter. Z tej okazji wydawnictwo Zysk i S-ka postanowiło wznowić książkę Leszka Długosza Pod Baranami ten szczęsny czas… Długosz to kompozytor, pianista, śpiewający poeta, aktor i felietonista. W czasie największej świetności Piwnicy pod Baranami, w latach 60. i 70., jedna z najbardziej twórczych osobowości tego niezwykłego zespołu.

Sam autor zaznacza, że książka ma charakter wspomnieniowy. Nie rości sobie praw naukowych, monograficznych czy opracowania stanu wiedzy na temat krakowskiego kabaretu. Oczywiście Długosz zachowuje chronologię wydarzeń i stara się dystansować od przywoływanych wydarzeń, ale nieobce jest mu wydawanie sądów, opinii i włączania własnej osoby do przedstawianej historii.

Wspomnienia zostały podzielone na 30 rozdziałów, które początkowo skupiają się na genezie powstania Piwnicy pod Baranami. Jednak niewiele znajdziemy tutaj konkretnych dat, miejsc, roztrząsania przyczyn i skutków takich a nie innych zrządzeń losu. Piwnica pod Baranami ten szczęsny czas… została poświęcona przede wszystkim ludziom, którzy nadawali i nadają jej charakter. Od głównego pomysłodawcy i guru, który kształtował jej estetykę, czyli Piotra Skrzyneckiego, poprzez Ewę Demarczyk, Krzysztofa Litiwna, Ireny Wiśniewskiej i wielu, wielu innych znakomitych osobowości. Długosz stara się przekazać czytelnikowi ducha tamtych czasów. Niektórzy mogą zmęczyć się tym gawędziarskim stylem prowadzenia narracji, pełnym wtrętów i anegdotek, ale próbującym oddać klimat tych wieczornych spotkań. Autor często w tok opowiadania dorzuca fragmenty skeczy, wierszy lub urywki dialogów.

Książka została ładnie wydana. Umieszczono bardzo wiele fotografii pokazujących opisywane postacie, fotosy z przedstawień i sytuacji około scenicznych (zdjęcia w trakcie prób, zza kulis i luźnych spotkań twórców tej krakowskiej sceny). Zamieszczono również wiele reprodukcji plakatów, rysunków i pamiątek związanych z Piwnicą. Na końcu dodano indeks osobowy, który ułatwia odnaleźć się w plejadzie prezentowanych osób.

Piwnica pod Baranami ten szczęsny czas… jest pięknym hołdem złożonym osobom tworzącym to krakowskie środowisko, którym udało się utworzyć przestrzeń niczym nie skrępowanej wolności artystycznej. I dobrze się stało, że również wspomnienia Leszka Długosza wpisują się w jej charakter oraz stanowią kontynuację tego klimatu.

Wydawnictwo Zysk i S-ka

Ocena: 5/6

Piotr Burak

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*