Pospolite Ruszenie Szlachty Ziemi Krakowskiej

Nazwa grupy:  Pospolite Ruszenie Szlachty Ziemi Krakowskiej

Epoka: Głównie XVII wiek, ale pomagamy przy realizowaniu każdej epoki gdy widać ochotę (mamy podgrupę dla średniowiecza, dla powstańców styczniowych, dla szlachty, dla piechoty polskiej)

Opis grupy: Działamy jako formalne, zarejestrowane Stowarzyszenie, które pozwala realizować swoje pasje na różnych poziomach. Zajmujemy się rekonstrukcją historyczną (obecnie w większości prywatna piechota Lubomirskich), jeździmy zatem na wszelkie imprezy rekonstrukcyjne w kraju i za granicą. Jednak oprócz tego mamy wiele innych płaszczyzn. Edukacja historyczna poprzez Lekcje Żywej Historii, wszelkiej maści projektu edukacyjne, np. Projekt DEMOkracja, Hikimapa,. Wydawanie gier historyczno-edukacyjnych (Folwark, Konsensus, Rok 1863). Ponadto wydajemy własne sieciowe czasopismo Merkuriusz Pospolitego Ruszenia. Zatem jeżeli ktoś pragnie tylko wyjazdów, to się u nas odnajdzie, jeżeli ma ochotę na krzewienie patriotyzmu i postaw obywatelskich, działanie na rzecz innych – tym bardziej.

Teren działania:  Małopolska, Kraków, bo większość członków tu mieszka lub studiuje. Tak naprawdę można jednak należeć do nas nie zależnie od miejsca zamieszkania (mamy członków z Bydgoszczy i Suwalszczyzny).

Dane kontaktowe:

www.pospoliteruszenie.net

forum.pospoliteruszenie.net

facebook: https://www.facebook.com/pages/Pospolite-Ruszenie-Szlachty-Ziemi-Krakowskiej/136537076360111?fref=ts

https://www.facebook.com/pages/Merkuriusz-Pospolitego-Ruszenia-biuletyn-informacyjny/146449342044313?fref=ts

Władze: Prezes Łukasz „Mol” Pleśniarowicz, Wiceprezes – Łukasz „Islam” Wrona, Sekretarz – Korneliusz „Gruzin”Krupa

 

2 komentarze

  1. Poruszak rulez!

  2. Pospolite Ruszenie uber alles 🙂

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*