Prezydent podpisał ustawę o Narodowych Obchodach Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości

Powołanie Komitetu Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości RP, zakłada ustawa o obchodach 100-lecia niepodległości Polski, podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę. Została ona podpisana dnia 27 kwietnia 2017 roku.

Celem jej jest stworzenie ram organizacyjnych umożliwiających przygotowanie uroczystości. Przeprowadzenie uroczystych obchodów ma na celu trwałe uwiecznienie w pamięci Polaków wydarzeń oraz osób związanych z odradzaniem się Państwa Polskiego – napisano w informacji KPRM. Przygotowanie i przeprowadzenie ich będzie w rękach Komitetu Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej. Składa się on z z najwyższych władz Rzeczypospolitej, w tym prezydenta, marszałka Sejmu, marszałka Senatu, premiera i wskazanych
w ustawie członków Rady Ministrów, Pełnomocnika Rządu do spraw obchodów Stulecia Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej oraz prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Ustawa zakłada, że w przygotowaniu Narodowych Obchodów wezmą udział partie polityczne; będą miały prawo do wskazania przedstawiciela na członka Komitetu. Do udziału w pracach Komitetu prawo będą mieli również przedstawiciele kościołów i innych związków wyznaniowych, ale też i środowisk kultury i nauki, samorządu terytorialnego, związków zawodowych, organizacji kombatanckich i innych organizacji społecznych lub osoby szczególnie zasłużone dla Polski. Osoby te powoływane i odwoływane będą przez prezydenta.

Komitet w latach 2017-2021 będzie realizować zadania mające upamiętnić i uczcić wydarzenia oraz osoby związane z odzyskaniem niepodległości. Co roku będzie uchwalał plan obchodów uroczystości. Idea będzie promowana w kraju i za granicą. Obsługę organizacyjną sprawować będzie sekretariat Komitetu. Będzie on prowadzony w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Za udział w pracach Komitetu nie będzie przysługiwało wynagrodzenie.

Źródło: dzieje.pl, PAP

Fot.: Wikimedia Commons

Sandra M. Bożek

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*