Wiosenne odkrycia, czyli znów niewybuchy z II wojny światowej na polu

Wiosna jest najobfitszym okresem w sferze znalezisk z ubiegłego stulecia, głównie z okresu II wojny światowej. Tym razem do znaleziska doszło w Węgorzewie, gdzie w trackie prac na polu znaleziono pięć niewybuchów o długości 30 cm każdy.

Niewybuchy z II wojny światowej są bardzo często odnajdywane w trakcie prac rolnych. Nasze patrole rozminowania działają praktycznie codziennie – powiedział ppłk Szczepan Głuszczak, – Codziennie mamy do kilkunastu interwencji. W zeszłym roku takich interwencji było aż 7,4 tys. Policja podkreśla, że takie sytuacje nie powinny być lekceważone przez znalazców, bowiem ryzyko zagrożenia istnieje nawet po upływie wielu lat bez względu na warunki atmosferyczne.

W przypadku znalezienia materiałów wybuchowych czy innych znalezisk konieczny jest natychmiastowy kontakt z policją.  (…) Niewybuchów absolutnie nie wolno dotykać, podnosić, odkopywać, przenosić, Zamiast wrzucać niewypały do ognia, stawów, jezior albo rowów – co może się skończyć eksplozją – należy zadzwonić po policję lub inne służby.

Choć wiosną dochodzi do największej liczby takich odkryć, to rozminowywanie trwa cały rok. Tylko w ubiegłym roku patrole rozminowania zniszczyły tysiąc bomb lotniczych, ponad 5,6 tysiąca granatów moździerzowych, 2,3 tys. granatów ręcznych, przeszło 2,5 tysiąca min, 17 tysięcy pocisków artyleryjskich, kilkaset pocisków rakietowych, pocisków do granatnika. Znalazła się nawet bomba głębinowa i ponad 220 tysięcy sztuk amunicji strzeleckiej. Wojsko sukcesywnie „oczyszcza” tereny, gdzie w trakcie II wojny światowej stacjonowały oddziały artylerii. W Polsce z pewnością jest wiele takich miejsc i „niespodzianek” czekających na odkrycie. Tym bardziej należy zadbać o swoje bezpieczeństwo i postępować zgodnie z zaleceniami policji.

Na stronie MON-u zostały przedstawione szczegółowe instrukcje postępowania w takich przypadkach. W Siłach Zbrojnych RP obowiązują następujące procedury działania patroli rozminowania:

  1. znalazca niewybuchu lub niewypału zgłasza uprawnionym do przyjęcia zgłoszenia organom (administracji państwowej lub samorządowej, Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Lasom Państwowym, Straży Miejskiej/Gminnej) fakt wykrycia, miejsce i termin wykrycia oraz informację o osobie, która wykryła (znalazła) i może wskazać miejsce znajdowania się przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych;
  2. uprawnione organy przekazują zgłoszenie oficerowi dyżurnemu jednostki wojskowej, w której znajduje się właściwy terytorialnie patrol rozminowania;
  3. po otrzymaniu zgłoszenia oficer dyżurny JW ewidencjonuje je i o powyższym fakcie powiadamia dowódcę patrolu rozminowania, który realizuje zgłoszenie bezzwłocznie, zgodnie z przyjętym priorytetem (w trybie pilnym lub zwykłym).

Źródło: farmer.pl, bip.mon.gov.pl

Fot.: bip.mon.gov.pl

Agnieszka Popiak

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*