Rada Programowa Fundacji im. Janusza Kurtyki skierowała do dalszego etapu 5 książek

Rada Programowa Fundacji im. Janusza Kurtyki w Warszawie, po rozpatrzeniu rekomendacji Zespołu Konkursowego, skierowała do recenzji (tzw. procedury konkursowej), tj. dalszego etapu V edycji Konkursu o Nagrodę im. Janusza Kurtyki, 5 następujących książek:

 1. Dębski S., Między Berlinem a Moskwą. Stosunki niemiecko-sowieckie 1939-1941, wyd. 2 popr., PISM, Warszawa 2007, ss. 800.
 2. Gańczak F., Jan Sehn. Tropiciel nazistów, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2020, ss. 264.
 3. Kornat M., Polska 1939 roku wobec paktu Ribbentrop-Mołotow. Problem zbliżenia niemiecko-sowieckiego w polityce zagranicznej II Rzeczypospolitej, PISM, Warszawa 2002, ss. 808.
 4. Marciniak W., Powroty z Sybiru. Repatriacja obywateli polskich z głębi ZSRR w latach 1945-1947, Dom Wydawniczy Księży Młyn, Łódź 2014, ss. 378.
 5. Motyka G., Na Białych Polaków obława. Wojska NKWD w walce z polskim podziemiem 1944-1953, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2014, ss. 516.

Naukowe recenzje powyższych monografii zostaną opracowane przez badaczy skupionych w Komisji Recenzentów.

Konkurs polega na wyłonieniu pracy naukowej z zakresu nauk humanistycznych, społecznych lub prawnych, której problematyka koresponduje z tematyką tegorocznej Edycji. Poprzednie Edycje Konkursu pokazały, że proponowana przez Fundację problematyka może być traktowana bardzo szeroko, co stanowi ważny atut całego projektu.

Formą Nagrody jest przetłumaczenie zwycięskiej pracy na język angielski lub języki angielski i niemiecki, jej wydanie, a następnie promocja na rynkach zagranicznych. 

Tematyka Edycji przypadającej na 2021 r. brzmi: Pakt Hitler-Stalin. Geneza i konsekwencje sojuszu niemiecko-sowieckiego.

Laureata tegorocznej edycji Nagrody poznamy w sierpniu 2021 r. podczas Przeglądu „Przeszłość/Przyszłość” organizowanego przez Fundację.

Autorom, których prace zostały zakwalifikowane do finałowego etapu Konkursu, serdecznie gratulujemy!

Podczas V edycji Konkursu Zespół Konkursowy i Rada Programowa rozpatrywały 10 zgłoszeń. Przedstawione prace charakteryzowały się wysokim poziomem merytorycznym i warsztatowym. Zgłoszenia do V edycji Konkursu były następujące:

 1. Dębski S., Między Berlinem a Moskwą. Stosunki niemiecko-sowieckie 1939-1941, wyd. 2 popr., PISM, Warszawa 2007, ss. 800.
 2. Gańczak F., Jan Sehn. Tropiciel nazistów, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2020, ss. 264.
 3. Kaczorowski B., Franco i Stalin. Związek Sowiecki w polityce Hiszpanii w okresie drugiej wojny światowej, Wydawnictwo UŁ, Ośrodek Myśli Politycznej, Łódź–Kraków 2016, ss. 300.
 4. Kornat M., Polska 1939 roku wobec paktu Ribbentrop-Mołotow. Problem zbliżenia niemiecko-sowieckiego w polityce zagranicznej II Rzeczypospolitej, PISM, Warszawa 2002, ss. 808.
 5. Marciniak W., Powroty z Sybiru. Repatriacja obywateli polskich z głębi ZSRR w latach 1945-1947, Dom Wydawniczy Księży Młyn, Łódź 2014, ss. 378.
 6. Mazur W., Niebo rozwianych nadziei. Zachodni sojusznicy wobec wojny powietrznej w Polsce we wrześniu 1939 roku, Księgarnia Akademicka, Kraków 2018, ss. 266.
 7. Motyka G., Na Białych Polaków obława. Wojska NKWD w walce z polskim podziemiem 1944-1953, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2014, ss. 516.
 8. Po jednej i drugiej stronie linii Ribbentrop-Mołotow. Okupacja niemiecka i sowiecka ziem polskich w latach 1939-1941 w porównaniu, t. 1, red. S. Kalbarczyk, M. Przegiętka, IPN, Warszawa 2020, ss. 328.
 9. Przegiętka M., Komunikacja i polityka. Transport kolejowy i drogowy w stosunkach polsko-niemieckich w latach 1918–1939, IPN, Warszawa 2015, ss. 384 + 16 str. wkł. ilustr.
 10. Rak K., Piłsudski między Stalinem a Hitlerem, Bellona, Warszawa 2021, ss. 1040.

Wszystkim Autorom i podmiotom zgłaszającym powyższe książki serdecznie dziękujemy za udział w Konkursie!

Zespół Fundacji im. Janusza Kurtyki

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*