Rekordowa liczba odkrytych stanowisk archeologicznych

Prawie 50 dawnych fortyfikacji zidentyfikowano w Sudetach. Udało się je namierzyć dzięki skanowi laserowemu (LIDAR) oraz dawnym mapom znajdującym się w Berlińskiej Staatsbibliothek.

Badania objęły znaczny obszar polskich Sudetów Środkowych oraz część Sudetów Wschodnich. Archeolodzy prowadzili je od stycznia do marca bieżącego roku. Odnalezione fortyfikacje należy wiązać z obozowiskami armii pruskiej i austriackiej z okresu wojen śląskich, wojny o sukcesję bawarską czy kwestią tzw. wojen napoleońskich. Obiekty zachowały się w bardzo różnym stanie tj. zarówno jako ogromne wały o trzy metrowej wysokości, jak i te ledwo zauważalne w terenie. Ważną informacją jest odkrycie prawdopodobnie najwyżej położonego w Polsce szańca, usypanego na wysokości ponad 900 metrów n.p.m. Ogólna liczba znalezisko to 48, w tym 45 szańców i 3 grodziska.

Stanowiska zlokalizował zespół Polaków w składzie : Michał Filipowicz, Grzegorz Podruczny, Wojciech Grabowski, Piotra Jochymka, Paweł Laska, Włodzimierza Bayer i Bartosz Łuczak.

Źródło: Archeowieści.pl

Fot.: Widok z „Zygmuntówki”; Wikipedia Commons.

Adam Buciński

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*