Relacje polsko – żydowskie a narracje historyczne o II Wojnie Światowej

W dniu 24 kwietnia 2019 roku o godz. 18.00 w Bibliotece im. Janusza Kurtyki przy ul. Rakowieckiej 37 w Warszawie odbędzie się debata “Relacje polsko – żydowskie a narracje historyczne o II Wojnie Światowej”. Jest to czwarta dyskusja z cyklu „Historia, prawda, teraźniejszość. Jak prowadzić stosunki międzynarodowe w kontekście przeszłości?”.

W dyskusji wezmą udział eksperci w dziedzinie historii, dialogu polsko-żydowskiego oraz komunikacji: Ks. prof. Waldemar Chrostowski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie), dr Marcin Urynowicz (Instytut Pamięci Narodowej) oraz Miłosz Lodowski (Dyrektor Kreatywny MxM Production House). Dyskusja zostanie poprowadzona przez dr Martynę Rusiniak-Karwat (PAN, Instytut Pileckiego). Zaproszeni goście zastanowią się nad kierunkami kształtowania narracji historycznej o II Wojnie Światowej i Holokauście przez Polaków i Żydów w przeszłości, a także nad tym, jak jest ona kształtowana dzisiaj. Ponadto, podejmą próbę określenia właściwego sposobu budowania polskiej narracji historycznej w przyszłości w kontekście relacji polsko-żydowskich.

Spotkanie stanowi część projektu Fundacji im. Janusza Kurtyki zatytułowanego „Historia, prawda, teraźniejszość. Jak prowadzić stosunki międzynarodowe w kontekście przeszłości?”. Składa się nań cykl debat, mających na celu zidentyfikowanie i zdiagnozowanie węzłowych zagadnień związanych ze stosunkami międzynarodowymi w kontekście różnie interpretowanej przeszłości, opracowanie konkretnych recept w tym zakresie oraz utrwalenie zgromadzonych wniosków w formie publikacji książkowej.

Miejsce, dyskusja i cały cykl powstają w ramach projektu „Klaster Pozarządowy dla Rzeczypospolitej – na styku nauki, kultury i edukacji obywatelskiej. Nowe miejsce debaty o Polsce”. Projekt został dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Więcej informacji o spotkaniu na stronie www.fundacjakurtyki.pl

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*