Religijność i sekularyzm w Rzeczypospolitej doby staropolskiej – wiara, racjonalizm,herezja | konferencja

Doktoranckie Koło Naukowe Historii Nowożytnej im. J. Leszczyńskiego Uniwersytetu Wrocławskiego ma zaszczyt zaprosić na ogólnopolską konferencję ekspercko-doktorancką pt.:

„Religijność i sekularyzm w Rzeczypospolitej doby staropolskiej – wiara, racjonalizm,herezja”

Wydarzenie zostało objęte patronatem medialnym przez portal Historykon.pl. Tematem konferencji jest szeroko pojęta religijność oraz świeckość w Rzeczypospolitej doby staropolskiej. Religia w państwie wielokulturowym i wielowyznaniowym jakim była w omawianym okresie Rzeczypospolita stanowiła nie tylko element podziału społecznego, ale kształtowała wyobrażenia, wywierała wpływ na literaturę, sztukę czy też filozofię. Religijność sarmacka manifestowana była poprzez liczne fundacje na rzecz kościołów, cerkwi czy sanktuariów, słynących z licznych cudów. Kaznodzieje poprzez swoją działalność duszpasterską kształtowali wyobrażenia społeczeństwa staropolskiego, wpływając na jego światopogląd w kwestiach moralnych i duchowych. Pomimo, iż wciąż kultywowany jest obraz Rzeczypospolitej jako bastionu wyznania rzymskokatolickiego, nie sposób nie dostrzec faktu, iż nurty protestanckie, judaizm i prawosławie zrzeszały ogromną liczbę wyznawców, a na niektórych terenach nawet zdominowały. Narastający kryzys państwa w XVII w. przyczynił się do prześladowań mniejszości religijnych, mnożenia się oskarżeń o herezje. Oryginalnym zjawiskiem, które rozwinęło się w Rzeczypospolitej były herezje i konwersje żydowskie. Natomiast w XVIII w. Oświecenie otworzyło drogę idei sekularyzmu. Rozpowszechniane przekonanie o wartości doświadczenia rozumu miało odsunąć społeczeństwo od metafizycznej enigmy przez, którą rozumieć można wiarę.
W trakcie obrad będziemy starali się odpowiedzieć na pytanie: czy Rzeczypospolita słusznie uważana była za państwo katolickie? W czym przejawiała się świeckość społeczeństwa staropolskiego? Jaki wpływ miała religia na ówczesne społeczeństwo i jaką rolę spełniał w tym przekazie kaznodzieja? Jakie miejsce w epoce staropolskiej zajmowały wyznania takie jak protestantyzm, prawosławie, judaizm i w jaki sposób ich rola się zmieniała? Jakie istotne funkcje spełniały miejsca kultu dla ich wyznawców? Czy w XVIII w. Rzeczypospolita mogą zacząć stawać się państwem świeckim?

Proponowana tematyka obrad:

– religijność w Rzeczypospolitej XVI-XVIII w.
– kaznodziejstwo, piśmiennictwo zakonne
– reformacja i nurty protestantyzmu
– tolerancja i wielowyznaniowość
– heretycy, innowiercy, Żydzi
– Kościół prawosławny i unicki
– konflikty na tle wyznaniowym
– nurty oświeceniowe, a świeckość Rzeczypospolitej XVIII w.
– religia w literaturze i sztuce
– Kościół i społeczeństwo
– staropolskie wyobrażenia eschatologiczne
– edukacja religijna
– kryzys wiary w dobie Oświecenia
– sanktuaria, fundacje, miejsca cudowne
– pojęcie grzechu, cnoty i moralności

Do udziału w konferencji zapraszamy przedstawicieli (doktorantów) wszystkich nauk humanistycznych: historii, historii sztuki, antropologii, teologii, psychologii, socjologii, filologii, literaturoznawstwa, kulturoznawstwa, etc.

Konferencja odbędzie się w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego w dniach 28.04-29.04.2016r. Propozycję wystąpień prosimy przesyłać na adres mailowy: [email protected] do 31 marca 2016 roku. O przyjęciu referatów na obrady konferencji zostaną Państwo poinformowani do 5 kwietnia 2016 r.

Opłata konferencyjna – 180 zł zawiera: (materiały konferencyjne, wyżywienie w formie dwóch obiadów, jeden nocleg, serwis kawowo – herbaciany).

Zgłoszenie na konferencję (dokument doc. lub docx.) powinno zawierać: imię i nazwisko, dane kontaktowe (nr telefonu, adres e-mail), ośrodek naukowy, z którego pochodzi kandydat, rok i kierunek studiów, tytuł wystąpienia, abstrakt około 1000 znaków.
Organizatorzy zastrzegają weryfikację i możliwość odrzucenia zgłoszenia.

Gwarantujemy wydanie publikacji pokonferencyjnej w formie opracowania zbiorowego.

plakat-konfa2-fb

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*