Obraz J. Peszka (1800-1820) Śmierć Bolesława. Fot. Wikipedia Commons.

Remont zamiast badań DNA królów z dynastii Piastów

Badania DNA królów z dynastii Piastów pochowanych w Płocku nie dojdą do skutku. Przynajmniej na razie. Badania zostaną poprzedzone przez remont.

Jak donosi rzecznik kurii diecezjalnej, biskup Libera podjął decyzję o tymczasowym wstrzymaniu badań DNA polskich władców z dynastii Piastów, których zwłoki spoczywają w katedrze pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny w Płocku. Decyzja podyktowana jest koniecznością generalnego remontu katedry. Jak stwierdziła rzeczniczka prasowa płockiej kurii diecezjalnej dr Elżbieta Grzybowska, remontu generalnego wymagają ściany wewnętrzne, wewnętrzne polichromie, ołtarze i nagrobki. Decyzja bp. Libery została podjęta po konsultacjach z świeckimi naukowcami z Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie, płockiej delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Warszawie oraz historyka, mediewisty prof. Henryka Samsonowicza. „Specjaliści uznali, że na tym etapie prac remontowo-konserwatorskich, prowadzonych w katedrze, otwieranie grobów księcia Władysława Hermana i Bolesława Krzywoustego jest przedwczesne” – powiedziała E. Grzybowska. Władze kościelne nie wykluczają przeprowadzenia badań DNA władców z dynastii Piastów, pragną jednak aby były to „badania całościowe”. Jak zauważyła E. Grzybowska: „Nie można bowiem poprzestać na samych badaniach genetycznych, ale należy wpisać je w szerszy kontekst, wynikający z konieczności godnego pochówku książąt piastowskich”.

Źródło: tvp.info.pl

Fot: Obraz J. Peszka (1800-1820) Śmierć Bolesława. Fot. Wikipedia Commons.

Piotr Rapiński

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*