Rok Józefa Kostrzewskiego

Otwarciem wystawy i konferencją naukową dotyczącymi prof. Józefa Kostrzewskiego (1885-1969) – jednego z najwybitniejszych przedstawicieli polskiej archeologii, upamiętnią poznańscy muzealnicy setną rocznicę zatrudnienia naukowca w Muzeum im. Mielżyńskich w Poznaniu.

Oba wydarzenia będą miały miejsce w poznańskim Muzeum Archeologicznym. Wystawa „Nie tylko Biskupin. Józef Kostrzewski oczami współczesnych” zostanie otwarta dla publiczności 29 maja. Ilustruje dorobek i dziedzictwo prof. Kostrzewskiego, nie tylko jako inicjatora i autora najbardziej rozpoznawalnych badań w dziejach polskiej archeologii przeprowadzonych w Biskupinie i wielkiego formatu naukowca, ale również osoby aktywnej w innych dziedzinach życia społecznego.

Na wystawę składać się będzie interaktywna aranżacja z wykorzystaniem mebli oraz pochodzącego z epoki wyposażenia muzealnego i wykopaliskowego. Wśród eksponatów będzie można zapoznać się z mało znanymi i dotąd nieudostępnianymi pamiątkami po wybitnym archeologu.

Wystawę tworzą także postery z archiwalnymi fotografiami, rycinami i ilustracjami, ukazujące różne sekwencje z bogatego życia uczonego. Muzealnicy nie zapomnieli o zaprezentowaniu dorobku naukowego prof. Kostrzewskiego. Ukazane zostaną najbardziej spektakularne zabytki pozyskane w wyniku badań archeologicznych prowadzonych przez archeologa m.in. w Łękach Małych, Przemęcie-Przedmieściu, Tarnowej czy Białym Potoku, na terenie dzisiejszej Ukrainy.

Kuratorami wystawy są: dr Maciej Przybył – koordynator obchodów „Roku Józefa Kostrzewskiego” i Patrycja Silska.

Konferencja naukowa „Profesor Józef Kostrzewski: człowiek i dzieło” odbędzie się natomiast w środę, 28 maja, również w poznańskim Muzeum Archeologicznym przy ul. Wodnej 27. Wystąpienia zaprezentują naukowcy z różnych ośrodków akademickich w Polsce.

Szczegółowy program wydarzenia jest dostępny na stronie: http://www.muzarp.poznan.pl/dzialalnosc-naukowa/konferencje/problemowe/2014-2/profesor-jozef-kostrzewski-czlowiek-i-dzielo/

***

Prof. Kostrzewski uważany jest za jednego z najwybitniejszych polskich archeologów XX wieku. Największe uznanie całego archeologicznego świata przyniosły naukowcowi badania reliktów osady obronnej w Biskupinie, która okrzyknięta została „polskimi Pompejami”. Józef Kostrzewski znany jest także jako współzałożyciel Uniwersytetu Poznańskiego i twórca tzw. poznańskiej szkoły archeologicznej. Prof. Kostrzewski był autorem około 1200 publikacji naukowych i popularnych. Kwerenda archiwalna wykonana w ostatnich latach przez dr. Andrzeja Prinke z Muzeum Archeologicznego w Poznaniu naświetliła inne aspekty jego działalności. Okazało się, że archeolog był również publicystą, filantropem, działaczem patriotycznym, aktywistą ruchu abstynenckiego i stowarzyszeń religijno-etycznych, działaczem katolickim, opiekunem organizacji młodzieżowych i konspiratorem za czasów komunistycznych.

 

Źródło: www.naukawpolsce.pap.pl 

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*